Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj

Koje su vam informacije potrebne

Kako biste bili spremni za registraciju, prvo morate saznati koje informacije morate prikupiti kako biste dokazali da je vaša tvar sigurna za uporabu. Zatim te informacije trebate prijaviti u registracijskom dosjeu koji zajednički pripremaju sva poduzeća koja registriraju istu tvar.

Vi i supodnositelji registracije odgovorni ste za zajednički dio registracijskog dosjea koji je obično isti za sve podnositelje registracije za istu tvar. Pojedinačni dio sadrži informacije koje su specifične za vaše poduzeće.

U zajedničkom dijelu vaše registracije postoje tri glavne vrste informacija:

  • Fizička i kemijska svojstva tvari
  • Svojstva tvari u odnosu na okoliš
  • Svojstva tvari u odnosu na zdravlje ljudi

Na forumu za razmjenu informacija o tvarima (SIEF) morate provjeriti koje su informacije već dostupne, a koje trebate prikupiti ili izraditi.

Količina informacija koje morate prijaviti ovisi o najvećoj tonaži koja treba biti obuhvaćena u zajedničkom podnesku. Svi podnositelji registracije razmjenjuju podatke i dijele troškove za podatke koji su im potrebni.

Ovisno o svojstvima tvari i dostupnim informacijama, neka se ispitivanja ne mogu ili ne trebaju provesti. Takve se situacije nazivaju prilagodbama.

U pojedinačni dio dosjea morate uključiti specifične informacije koje se odnose na vaše poduzeće:

  • identifikaciju tvari (sastojke, nečistoće, dodatke)
  • uporabu i uvjete uporabe tvari za cijeli životni ciklus tvari (od faze proizvodnje do faze otpada)

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)


Route: .live2