Pripremite se za osnivanje novog SIEF-a

Za svaku tvar koju ste prethodno registrirali, u sustavu REACH-IT postavljena je stranica predregistracijskog SIEF-a. Na stranici predregistracijskog SIEF-a pronaći ćete kontaktne podatke drugih društava koja su obavila predregistraciju s pomoću istog identifikatora tvari (npr. EZ broj).

Morate međusobno kontaktirati kako biste saznali tko će obaviti registraciju i jesu li vaše tvari iste.

Nakon što ustanovite da imate istu tvar, osnovali ste forum za razmjenu informacija o tvarima (SIEF). To je poseban oblik suradnje za registraciju na temelju REACH-a koji organiziraju supodnositelji registracije i koji se obično formalizira sporazumom.

U okviru SIEF-a s ostalim supodnositeljima registracije razmjenjivat ćete podatke o tvari kojima raspolažete, dijeliti troškove i pripremati zajedničku registraciju.

U nastavku su objašnjeni koraci od predregistracije do osnivanja novoga SIEF-a.

 

1. Prijava u REACH-IT

REACH-IT je IT alat koji morate koristiti za podnošenje informacija ECHA-i, uključujući predregistracije i registracije.

Alatu REACH-IT možete pristupiti s početne stranice ECHA-e. Prijavljujete se s pomoću korisničkoga ID-a i zaporke. Ako još niste korisnik, možete se registrirati.

2. Pronalaženje i potvrđivanje predregistracija

Svoje predregistracije možete pronaći u alatu REACH-IT odabirom „Izbornik > Pretraživanje > Predregistracije i predregistracijski SIEF-ovi”

Provjerite imate li predregistraciju za svaku tvar koju morate registrirati. Ako ste propustili predregistraciju, pogledajte pitanja i odgovore u nastavku kako biste saznali što trebate napraviti.

Zapamtite da vaše predregistracije nisu samo početna točka za stupanje u kontakt sa supodnositeljima registracije, nego vam također daju pravo da budete na europskom tržištu bez registracije do isteka registracijskoga roka.

3. Potvrda kontaktnih podataka u predregistraciji

Budući da morate podnijeti zajedničku registraciju, važno je da ažurirate kontaktne podatke kako bi supodnositelji registracije mogli stupiti u kontakt s vama.

Svaka predregistracija sadrži kontaktne podatke, obično određene osobe u vašem poduzeću ili treće osobe kao zastupnika (TPR). Ti kontaktni podaci (ime i e-adresa) dostupni su svakome tko je predregistrirao tvar na stranici predregistracijskog SIEF-a u alatu REACH-IT.

Odlučite želite li zadržati postojeće kontaktne podatke u predregistraciji ili ih promijeniti te provjerite jesu li kontaktni podaci ažurirani za svaku tvar koju namjeravate registrirati.

4. Pristupanje kontaktnim podacima supodnositelja registracije na stranici predregistracijskog SIEF-a

Kontaktnim podacima drugih društava koja su predregistrirala vašu tvar možete pristupiti putem alata REACH-IT. U izborniku alata REACH-IT odaberite „Izbornik > Pretraživanje > Predregistracije i predregistracijski SIEF-ovi”. Također možete preuzeti cijeli popis.

Svojim supodnositeljima registracije morate se obratiti e-poštom izvan alata REACH-IT. Neće svatko tko je naveden na stranici predregistracijskog SIEF-a podnijeti registraciju (na primjer, zbog promjena u portfelju ili strategiji tvrtke) pa odaziv može biti slab.

5. Budite aktivni u uspostavljanju suradnje

Morate biti aktivni kako biste registrirali svoju tvar. Postoje dva načina:

 • Aktivirajte svoje supodnositelje registracije
  Ako je tvar ključna za vaše poslovanje, preuzmite inicijativu u pokretanju rasprava. Na taj način ćete osigurati da se tvar registrira do roka. 

  Možete iskazati svoju volju za osnivanje SIEF-a klikom na gumb „Postanite moderator” u alatu REACH-IT.

  Kao moderator možete navesti na stranici predregistracijskog SIEF-a način na koji želite pokretati rasprave. Vjerojatno ćete morati organizirati neke sastanke ili web-konferencije.
 • Odgovarajte svojim supodnositeljima registracije  Ako ne preuzimate inicijativu, barem odgovorite kad vam se obrati moderator za osnivanje SIEF-a (SFF) ili supodnositelj registracije – čak i ako još niste odlučili hoćete li podnijeti registraciju ili ne.
 • Pratite svoje tvari
  Moguće je da za neke tvari nitko neće pokrenuti suradnju. U tom slučaju, trebali biste sami stupiti u kontakt sa supodnositeljima registracije kako biste saznali hoćete li biti jedini podnositelj registracije za tu tvar. Ako hoćete, morate odvojiti dovoljno vremena da sami sastavite registraciju.
6. Utvrđivanje istovjetnosti tvari među supodnositeljima registracije

Kako bi utvrdili istovjetnost tvari, svi supodnositelji registracije moraju odrediti naziv tvari na temelju Smjernica o identifikaciji i imenovanju tvari u skladu s uredbama REACH i CLP (vidjeti i 1. fazu: Upoznavanje vlastitoga portfelja).

Ako je naziv isti, tvari se smatraju istima.

Ako imate nedoumica u vezi s povjerljivim poslovnim informacijama (CBI) pri raspravljanju o istovjetnosti tvari, pročitajte pitanja i odgovore u nastavku.

Nakon što se složite da su vaše tvari iste, osniva se SIEF. Možete početi raditi zajedno radi razmjene podataka i zajedničke registracije (vidjeti 3. fazu: Organizacija sa supodnositeljima registracije).

Sudionici SIEF-a trebaju zajednički primijeniti načela Smjernica o identifikaciji i imenovanju tvari u skladu s uredbama REACH i CLP kako bi utvrdili granice tvari koje odgovaraju podacima koje će zajednički podnijeti. To je poznato pod nazivom profil identiteta tvari (SIP) i mora se prijaviti u registracijskom dosjeu vodećeg podnositelja registracije. Smjernice o profilu identiteta tvari dio su Priloga III. Smjernica o identifikaciji i imenovanju tvari u skladu s uredbama REACH i CLP .

7. Upoznavanje s ulogama i aktivnostima u SIEF-u

Postoje dvije formalno odvojene uloge u SIEF-u: vodeći podnositelj registracije i, ako ih ima, sudionici podnositelji registracije. Međutim, svi supodnositelji registracije odgovorni su za raspored i napredak rada, sadržaj zajedničkih dijelova registracije i sadržaj svojih dijelova registracije.

SIEF bira vodećeg podnositelja registracije.  Vodeći podnositelj registracije prvo će morati podnijeti zajedničku registraciju putem alata REACH-IT. Sudionici tek nakon toga mogu podnijeti svoju registraciju. Vodeći podnositelj registracije sudionicima također mora distribuirati brojeve sigurnosnoga tokena kako bi se mogli pridružiti zajedničkoj registraciji (vidjeti 6. fazu: Podnošenje registracijskog dosjea).

U pogledu drugih zadataka, o načinu zajedničkog rada odlučit ćete s ostalim supodnositeljima registracije. U praksi to znači da ćete morati odlučiti tko će što raditi i hoćete li angažirati vanjskog suradnika za određene zadatke. Dogovor se obično dokumentira, na primjer kao sporazum o SIEF-u ili sporazum o konzorciju.

Sporazum bi trebao pokrivati različite aktivnosti koje sudionici SIEF-a moraju provesti radi registracije (vidjeti 3., 4., 5. i 6. fazu) i ažuriranja registracije (vidjeti 7. fazu). Te aktivnosti uključuju, na primjer, sljedeće administrativne, tehničke i sadržajne zadatke:

 • Administracija SIEF-a: uspostavljanje kontaktnih točaka za komunikaciju unutar i izvan SIEF-a, organiziranje načina obrade faktura i plaćanja, izradu programa za naknadu troškova i vođenje zapisnika.
 • Priprema sadržaja dosjea: prikupljanje postojećih podataka, stvaranje novih podataka, rasprava o kvaliteti podataka, odlučivanje o podacima za zajedničko podnošenje, pregovaranje o troškovima razmjene podataka, provedba procjena kemijske sigurnosti, izvođenje razvrstavanja i izrada izvješća o kemijskog sigurnosti.
 • Izrada dosjea u IUCLID-u i njegovo podnošenje: izrada zajedničkog registracijskog dosjea u IUCLID-u, podnošenje dosjea ECHA-i i naknadno praćenje fakture i poruka u alatu REACH-IT.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)