Aplikacija QSAR Toolbox

Toolbox je softverska aplikacija namijenjena vladama, kemijskoj industriji i ostalim dionicima kojom se dopunjuju podaci o (eko)toksičnosti koji nedostaju, a potrebni su za procjenu opasnosti kemikalija. Toolbox sistematizira informacije i alate iz različitih izvora u logičan tijek rada. Razvrstavanje kemikalija u kemijske kategorije od iznimne je važnosti za taj tijek rada.

Ključna obilježja aplikacije Toolbox su:

  1. Utvrđivanje odgovarajućih obilježja strukture i potencijalnih mehanizama ili načina djelovanja ciljne kemikalije.
  2. Utvrđivanje drugih kemikalija koje imaju ista obilježja strukture i/ili mehanizme, odnosno načine djelovanja.
  3. Primjena postojećih eksperimentalnih podataka umjesto podataka koji nedostaju.

 

Primjeri za OECD QSAR Toolbox

Image
Ilustrativni primjeri promiču uporabu aplikacije OECD QSAR Toolbox za rok 2018.   Dio 1 - uvodne napomene, pruža popratne informacije o aplikaciji OECD QSAR Toolbox, uključujući i opća razmatranja.   Dio 2 sadrži studije slučaja za odabrane tvari.