Pouke iz evaluacije dosjea

U skladu s člankom 54. Uredbe REACH do 28. veljače svake godine ECHA objavljuje izvješće o napretku koji je ostvarila prethodne kalendarske godine u pogledu evaluacije. U ta je izvješća ECHA posebno dužna uključiti preporuke potencijalnim podnositeljima prijava u svrhu poboljšanja kvalitete budućih registracija. Slični se praktični savjeti nalaze posebno u povezanim praktičnim priručnicima i objavljenim ilustrativnim primjerima najboljih pristupa.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)