Računalni pregledi dosjea

ECHA provodi aktivnosti za poboljšanje kvalitete informacija u registracijskim dosjeima kako bi postigla svoj prvi strateški cilj "maksimalnog povećanja dostupnosti visokokvalitetnih podataka radi omogućavanja sigurne proizvodnje i uporabe kemikalija". Kao dio tih aktivnosti, ECHA je iskoristila iskustvo stečeno u evaluaciji registracijskih dosjea i prenijela učestale nedostatke u računalni algoritam koji se može koristiti za pregled cijele baze podataka. Na taj način ECHA ima bolji uvid u kvalitetu registracijskih podataka te može učinkovitije riješiti pronađene nedosljednosti.

O rezultatima početnih pregleda podnositelji registracije obavještavaju se putem neformalnih priopćenja u kojima su navedeni savjeti za rješavanje mogućih nedosljednosti. ECHA očekuje da će tvrtke priopćenja shvatiti ozbiljno, spontano ažurirati svoje registracije te riješiti istaknute probleme, kao i da će iskoristiti dobiveno znanje kako bi se izbjeglo ponavljanje nedosljednosti u budućim zahtjevima. Priopćenja za tvrtke predstavljaju priliku za poboljšanje dosjea prije nego što ECHA uvede pravno obvezujuće mjere kao što su provjere usklađenosti.

Intermedijeri

Uredba REACH dopušta da se intermedijeri koji se proizvode i koriste pod strogo kontroliranim uvjetima, registriraju s manje informacija o njihovim svojstvima te bez izvješća o kemijskoj sigurnosti. Radnici, potrošači ili okoliš mogu biti izloženi štetnim učincima tvari registriranih kao intermedijeri koji ne ispunjavaju definiciju intermedijera i/ili strogo kontroliranih uvjeta te za koje informacije o opasnostima i rizicima nedostaju u registracijskim dosjeima. Zbog toga ECHA aktivno provjerava usklađenost takvih vrsta dosjea.

 

Supporting material

Identifikacija tvari

Ispravna i dosljedna identifikacija tvari (SID) temelj je za sve postupke na temelju Uredbe REACH. Svaki podnositelj registracije obvezan je pružiti detaljnu karakterizaciju identiteta tvari koju proizvodi ili uvozi; tu odgovornost ne može imati samo vodeći podnositelj registracije u zajedničkom podnesku na Forumu za razmjenu informacija o tvarima (SIEF).

Godišnja izvješća o napretku evaluacije na temelju Uredbe REACH ukazuju da je identifikacija tvari jedan od najčešćih nedostataka u registracijama koje su podnesene ECHA-i. Stoga je ECHA provela računalni pregled svih registracija na temelju Uredbe REACH u vezi s potrebnim informacijskim elementima za identifikaciju tvari.

 

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)