Identificirajte svoje obveze

U skladu s REACH-om možete imati specifične obveze za svaku pojedinačnu tvar koju proizvodite, uvozite ili koristite. Vaše obveze zavise od vaše uloge u lancu opskrbe za određenu tvar.

Čak i za smjese ili proizvode, većina obveza iz REACH-a odnosi se na tvari koje su u njima sadržane.

Ako su vaša tvar ili smjesa razvrstani kao opasni, trebat će se uskladiti s odredbama CLP-a.

Što je Navigator?

Navigator je interaktivni alat koji vam pomaže:

  • Razjasniti vašu ulogu u lancu opskrbe;
  • Identificirati vaše obveze za pojedinačne tvari;
  • Pronaći bitne dokumente, priručnike, propise i poveznice koji će vas uputiti do drugih izvora informacija koje će vam pomoći u ispunjavanju vaših obveza.

Sesija Navigatora odnosi se na specifičnu tvar.

Ako formulirate, koristite ili se bavite smjesama, prvi korak prije uporabe Navigatora jest identificirati tvari sadržane u tim smjesama.

Ako ste proizvođač, uvoznik ili dobavljač proizvoda i imate nedoumica o tome za koje tvari trebate koristiti Navigator, možete započeti s dolje navedenom poveznicom „Informacije za proizvođača, uvoznika ili dobavljača proizvoda".

Navigator će pružiti popis obveza za određenu tvar na temelju vaših odgovora na niz pitanja, npr. proizvodite li ili uvozite tvar, u kojoj količini, za koju svrhu, je li tvar razvrstana kao opasna itd. Tijekom sesije Navigatora za svako od ovih pitanja postoji tekst objašnjenja koji vam omogućuje odabir odgovora iz pruženih opcija.

Alat će vas voditi korak po korak i pomoći vam odrediti moguće obveze u skladu s REACH-om i CLP-om za vašu specifičnu tvar te pružiti odgovarajuću podršku kako biste ispunili te obveze. Međutim Navigator pruža samo općenite savjete i ne rješava specifične probleme (npr. neće vam pružiti preporuke kako bi određena tvar trebala biti razvrstana prema CLP-u).

Uporaba Navigatora

Važne upute iz općeg popisa obveza prema REACH-u i CLP-u

„Opći popis obveza" sadrži sve potencijalne obveze sadržane u alatu s poveznicom k uputama kako ispuniti te obveze. Ako već znate koje se obveze na vas odnose, možete odmah ići na popis i preuzeti odgovarajuće upute.

O Navigatoru


Kako koristiti Navigator?

Navigator će vam postaviti niz pitanja vezanih za vašu tvar. Važno je da na njih točno odgovorite. U protivnom, Navigator će vam pružiti neispravan popis obveza. Stoga se preporučuje pažljivo čitanje objašnjenja ispod svakog pitanja prije odgovora na pitanje.

U nekim problematičnim slučajevima možda će biti teško odgovoriti na pitanje. Ako su upute u tom slučaju nedovoljne, preporučuje se savjetovati se sa stručnjakom.

Slijed pitanja ovisi o odgovorima na prethodna pitanja.

Sesija Navigatora nije uvijek jednaka za sve tvari; bit će vam postavljena relevantna pitanja za svaki slučaj na osnovi odgovora koje pružite u svakom koraku.

 

Što mi je potrebno prije početka rada?

Prije korištenja Navigatora identificirajte sve tvari s kojima rukujete ili selekciju tvari za koje želite imati sesiju Navigatora. Navigator trebate koristiti zasebno za svaku tvar budući da pitanja mogu varirati od tvari do tvari (REACH je primjenjiv na sve tvari bilo zasebno bilo u smjesama ili proizvodu).

Možda proizvodite, uvozite ili koristite više tvari na isti način tako da će vaši odgovori na pitanja biti slični. U tom slučaju ako prolazite različite sesije Navigatora, dobit ćete isti popis obveza za te tvari.

 

Koja obilježja dopuštaju prilagođivanje alata?

  • Moje napomene

Možete navesti svoje napomene za svako pitanje. One su samo za vašu referencu (npr. obrazloženje odabira odgovora, napomene kolegi) i alat ih neće uzeti u obzir prilikom određivanja obveza korisnika.

Kliknite dugme „Moje napomene" kako biste dodali napomenu. Te napomene bit će pohranjene u „Povijest" vaše sesije.

  • Povijest

Dugme „Povijest" dozvoljava pregled svih postavljenih pitanja, vaših odgovora na njih, vaših napomena za svako pitanje i obveza koje su predviđene za tu situaciju prema REACH-u i CLP-u.

Moguć je prikaz samo jednog ili nekoliko tih tema te njihov pregled u obliku tablice ili popisa.

Imajte u vidu da sesija nije završena dok ne odgovorite na sva pitanja. „Povijest" nedovršene sesije bit će na zaslonu prikazana pod naslovom „Privremena povijest".

Povijest će biti sačuvana 30 dana, uključujući i detalje nedovršene sesije.Ako želite pohraniti sadržaj sesije na duže vrijeme, moguće je to učiniti koristeći funkcije preglednika (npr. „datoteka, pohrani kao…" ili slične funkcije, ovisno o softveru mrežnog preglednika).

  • Izmjena odgovora na pitanje

Moguće je vratiti se i promijeniti odgovor na pitanje koje ste već dali koristeći dugme „Prethodno". Isto tako moguće je mijenjati odgovor na bilo koje od prethodnih pitanja. Za to prvo trebate pogledati vašu „Povijest".

U povijesti na kraju svakog odgovora kliknite dugme „Uređivanje". Upućeni ste na pitanje i ondje možete izmijeniti odgovor. Ako promijenite odgovor na neko prethodno pitanje, vaša sesija nastavit će od te točke nadalje, a svi odgovori na preostala pitanja koje ste prije dali, bit će izbrisani.

  • Rezultat sesije

Na kraju sesije možete pronaći popis obveza koje se odnose na vas kliknuvši na dugme „Obveze" ili provjeravajući „Povijest". Iz toga popisa obveza imat ćete poveznice na bitne propise i dokumente s uputama gdje možete pronaći sve potrebne detalje. Pružaju se i korisne poveznice na daljnje informacije.

 

Kako mogu povratiti neku od prethodnih sesija?

Svaki put kada započnete novu sesiju Navigatora, dodjeljuje vam se jedinstvena zaporka Navigatora koja se sastoji od nasumce generiranih brojeva. Ako prekinete sesiju, možete je uvijek povratiti kliknuvši na „Dohvat prethodne sesije" i unoseći svoju zaporku Navigatora. „Dohvat prethodne sesije" može se koristiti i za povratak na dovršene sesije.

Preporučuje se da pohranite zaporku Navigatora za svaku sesiju čim započnete te da je povežete s identitetom tvari za koju prolazite sesiju. Imajte u vidu da se za povratak na prethodnu sesiju može koristiti samo broj sesije (a ne ime tvari samostalno ili u kombinaciji s brojem).

Jednom kada je dodijeljena, zaporka Navigatora javlja se na vrhu svake stranice vaše sesije nakon riječi „Vaša zaporka Navigatora je:". Također, ako ispisujete „Povijest" ili je pohranjujete (koristeći funkcije preglednika kao što je navedeno u odjeljku „Povijest"), možete povratiti taj broj.

 

Categories Display