Obavijesti daljnjih korisnika o autoriziranim uporabama

Zahtjev za autorizaciju može obuhvatiti uporabe tvari od strane podnositelja zahtjeva, uporabe dalje u lancu opskrbe ili oboje.

Daljnji korisnici obuhvaćeni autorizacijom odobrenom sudioniku koji im prethodi u lancu opskrbe moraju obavijestiti ECHA-u o njihovoj uporabi. Ovaj zahtjev temelji se na članku 66. REACH-a.

ECHA vodi registar obavijesti daljnjih korisnika i prosljeđuje informacije nadležnim tijelima države članice.

Grafikon u nastavku daje pregled svih dosad zaprimljenih obavijesti daljnjih korisnika. Radi cjelovitosti, za pojedinačne tvari predstavljene su i odobrene autorizacije. ECHA će ažurirati sve informacije tromjesečno

Više detalja o geografskoj raspodjeli uporaba dostupno je pod „Karte i grafikoni”.

Informacije prikupljene iz pojedinačnih obavijesti predstavljene su pod „Registar obavijesti”.

Dostavljene informacije temelje se na obavijestima zaprimljenim od korisnika. Prema tome, mogu postojati netočnosti. Dodatne informacije o tomu možete pročitati u ECHA-inoj pravnoj napomeni.

Kontekst:

Autorizacije za uporabu SVHC-a mogu biti dodijeljene ako podnositelj zahtjeva može dokazati da je rizik povezan s uporabom tvari primjereno kontroliran ili da socioekonomske koristi nadilaze rizike te da ne postoje prikladne alternative. Sve autorizacije podliježu vremenski ograničenom razdoblju preispitivanja. Postupkom za izdavanje autorizacije nastoji se osigurati postupna zamjena SVHC-a manje opasnim tvarima ili tehnologijama, ako su tehnički i ekonomski izvedive alternative raspoložive. Za dodatne informacije o postupku za izdavanje autorizacije slijedite poveznice dostupne na ovoj stranici.

Za dodatne informacije koje se odnose na javnu verziju registra obavijesti i njezine ciljeve pogledajte „Informacije iz obavijesti daljnjih korisnika koje je ECHA javno objavila”.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.
AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Napomena: Trenutačno su popisane samo obavijesti dane do studenog 2016. Poduzeća su imala mogućnost označiti određenu informaciju u svojoj obavijesti kao povjerljivu od kraja 2017. godine. ECHA će dovršiti objavu nepovjerljivih informacija iz svih obavijesti nakon što poduzeća razjasne status povjerljivosti njihovih podataka.

Hexabromocyclododecane (HBCDD) - -

Trichloroethylene (TCE) 201-167-4 79-01-6
Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4 84-74-2

Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 204-211-0 117-81-7

Lead sulfochromate yellow 215-693-7 1344-37-2

Lead chromate molybdate sulphate red 235-759-9 12656-85-8

Prikazani broj rezultata 6.Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)