Postupak podnošenja zahtjeva i procjene

Tvrtke će upotrebljavati elektroničke alate za podnošenje prijave za provjeru kemijske sličnosti. Prijave se podnose ECHA-i putem sustava R4BP 3 u obliku datoteke iz alata IUCLID. U pogledu zajedničkog podnošenja, jedan od podnositelja prijave najprije bi se trebao obratiti ECHA-i putem njezine službe za korisnike kako bi primio broj prijave.

Ovaj grafikon prikazuje pregled postupka prijave za kemijsku sličnost

Koraci

Postupak prijave sastoji se od nekoliko koraka. Potrebno je ispuniti svaki korak prije prelaska na sljedeći korak prijave. Važno je da podnositelj prijave osigura pridržavanje svih relevantnih zadanih rokova. U suprotnom će prijava tijekom postupka biti odbijena.

 

Slika

Zajednički zahtjev: jedan od podnositelja prijave treba se obratiti ECHA-i radi primanja broja zajedničke prijave.

 
Slika

Pojedinačni zahtjev: podnositelj prijavu podnosi putem sustava R4BP 3.

Zajednički zahtjev: Svi podnositelji prijave podnose svoje prijave.

 
Slika

ECHA provjerava jesu li prijava i podaci podneseni u ispravnom obliku i šalje fakturu za pristojbe putem sustava R4BP 3.

 
Slika

Podnositelj prijave plaća pristojbe ECHA-i u roku od 30 dana od datuma izdavanja računa.

 
Slika

ECHA zaprima prijavu i započinje s ocjenjivanjem kemijske sličnosti.

 
Slika

Budu li potrebne dodatne informacije za provedbu ocjenjivanja, ECHA će informacije koje nedostaju tražiti od podnositelja prijave. Istodobno će ECHA podnositelju prijave odrediti rok za podnošenje tih informacija.

 
Slika

Podnositelj prijave ima 15 dana za slanje komentara o ishodu ocjene.

 
Slika

ECHA će izdati konačan rezultat.

 

Dionici

Glavni dionici u postupku podnošenja dosjea jesu:

Podnositelji prijave

Podnositelji prijave obvezni su podnijeti dosjee sa svim relevantnim informacijama povezanima s ocjenjivanjem kemijske sličnosti i pružiti dodatne informacije ako to ECHA zatraži. Podnositelji prijava odgovorni su za kvalitetu podataka u svojim dosjeima.

ECHA

Odgovornost ECHA-e jest osigurati da su informacije u dosjeima u odgovarajućem obliku. ECHA također provodi ocjenjivanje kemijske sličnosti i vodi računa o tome da se postupak podnošenja odvija u zadanim rokovima.
 

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)