Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj

Registar namjena

Registar namjena

ECHA (na zahtjev Komisije) ili države članice mogu sastaviti dosjee za identifikaciju posebno zabrinjavajućih tvari (SVHC-ovi) te dosjee za uvođenje ograničenja (Prilog XV. Uredbe REACH). Dosjee za predlaganje usklađenog razvrstavanja i označavanja tvari mogu sastaviti nadležna tijela država članica i proizvođači, uvoznici ili daljnji korisnici.

Cilj javnog Registra namjera (Rol) jest obavijestiti zainteresirane strane o tvarima za koje je potrebno dostaviti dosjee za posebno zabrinjavajuće tvari, dosjee za usklađivanje razvrstavanja i označavanja tvari te dosjee za uvođenje ograničenja. Na taj se način zainteresirane strane mogu pripremiti za komentiranje u daljnjim postupcima. Također se izbjegava dupliciranje rada te se potiče suradnja između mogućih podnositelja dosjea.

U registru možete provjeriti je li drugi podnositelj dosjea u prošlosti radio na dosjeu za usklađivanje razvrstavanja i označavanja ili dosjeu na temelju Priloga XV. u vezi s određenom tvari ili sastavlja li trenutačno takav dosje. Valja napomenuti da postoji zakonska obveza za države članice u vezi s postupcima za uvođenje ograničenja. O svojoj namjeri sastavljanja dosjea za uvođenje ograničenja na temelju Priloga XV., države članice moraju obavijestiti Agenciju (članak 69. stavak 5. Uredbe REACH).

Nakon uspješnog podnošenja dosjea, pokreće se postupak javnih konzultacija u kojem se zainteresirane strane potiču na komentiranje prijedloga. Na temelju komentara primljenih tijekom javnih konzultacija, o prijedlozima se raspravlja u odnosnim odborima (Odbor za procjenu rizika za uvođenje ograničenja i za usklađeno razvrstavanje i označavanje, Odbor za socio-ekonomsku analizu i Odbor država članica za posebno zabrinjavajuće tvari).

Stoga se zainteresiranim stranama preporučuje redovito pregledavanje stranica Registra, javnih konzultacija te stranica odbora RAC, SEAC i MSC kako bi pratile obradu dosjea.

Registar namjera dijeli se na tri zasebna odjeljka:

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)


Route: .live2