Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj

Proizvođači

Proizvođači

Prema Uredbi REACH, proizvođač ste ako kao fizička ili pravna osoba:

  • imate poslovni nastan u EGP-; i
  • proizvodite ili ekstrakcijom dobivate kemijsku tvar.

Niste proizvođač ako:

  • samo miješate tvari u smjese ili s pomoću kemikalija proizvodite proizvode – tada ste daljnji korisnik.

Dodatne informacije o registraciji potražite na dijelu naše internetske stranice koji se odnosi na pomoć pri registraciji i na stranicama Uredbe REACH 2018.

Za sigurnu proizvodnju i rukovanje kemikalijama potrebni su informacije i znanje o njihovim svojstvima, opasnostima, uporabama i mogućim rizicima.

Vaša je odgovornost pružiti te informacije nadležnim tijelima i savjetovati svoje kupce o tome kako se ispravno koristiti vašim kemikalijama. To prvenstveno možete postići kroz postupak registracije (informiranje nadležnih tijela) i dostavom proširenih sigurnosno-tehničkih listova svojim kupcima kao i označivanjem svojih proizvoda odgovarajućim naljepnicama s upozorenjem. Također ste obvezni svojim radnicima i njihovim predstavnicima omogućiti pristup tim informacijama.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)


Route: .live2