Pravna obavijest

Europska agencija za kemikalije (u daljnjem tekstu „ECHA”) održava ovaj portal (u daljnjem tekstu „portal ECHA-e”) kako bi javnosti pružila bolji pristup informacijama o aktivnostima ECHA-e te za ispunjenje svoje obveze u skladu sa zakonodavstvom u okviru svoje nadležnosti.

Cilj je ECHA-e osigurati ažurnost i točnost navedenih informacija i materijala koliko je to razumno moguće. Informacije nisu nužno sveobuhvatne, potpune, točne niti ažurirane. Ako se pogreške prijave ECHA-i, ECHA će ih nastojati ispraviti što je prije moguće.

Pregledavanje ili korištenje portala ECHA-e zahtijeva potpuno prihvaćanje uvjeta navedenih u nastavku. Ti uvjeti ne dovode u pitanje posebne uvjete primjenjive na informatičke alate koji se nalaze na portalu ECHA-e poput, primjerice, alata REACH IT.

1. Izjava o odricanju od odgovornosti

ECHA ne preuzima nikakvu odgovornost koja proizlazi iz korištenja portala ECHA-e ili je povezana sa korištenjem portala ECHA-e.

Informacije koje ECHA pruža većinom su opće prirode i ne odnose se na posebne uvjete nekog određenog pojedinca ili subjekta te se ne smatraju stručnim niti pravnim savjetima.

Ne dovodeći u pitanje prvi stavak odjeljka 3. ove pravne napomene, informacije, dokumenti, podatci i baze podataka dostupni na portalu ECHA-e, uključujući i one koje pružaju treće strane, pruženi su u izvornom formatu i bez bilo kakvog izravnog ili neizravnog jamstva koje proizlazi iz statuta, običaja, uobičajene prakse ili trgovinskog korištenja.

ECHA ne može jamčiti i ne jamči da dokument koji je dostupan na portalu ECHA-e precizno reproducira službeno doneseni tekst. U slučaju nepodudarnosti uvijek se smatraju mjerodavnim tekst u Službenom listu ili, prema potrebi, informacije navedene u odjeljku 3. u nastavku.

U svakom slučaju, cilj je ECHA-e smanjiti probleme s korištenjem portala ECHA-e zbog tehničkih grešaka. Međutim, moguće je da su neki podatci ili informacije na portalu ECHA-e izrađeni ili strukturirani u datotekama i formatima podložnima greškama. Stoga ECHA ne može jamčiti i ne jamči da takvi problemi neće ometati niti utjecati na njezine usluge. ECHA ne prihvaća nikakvu odgovornost u vezi s takvim problemima (npr. prekid rada, računalni virus, izmjena sadržaja) koji proizlaze iz korištenja portala ECHA-e ili povezanih vanjskih stranica.

Osim u slučaju prijevare ili smišljene namjere, ECHA ne snosi odgovornost (ugovornu niti drugu) za izravnu odštetu, posebnu odštetu, naknadu neizravne štete, naknadu uzgredne štete, kaznenu odštetu, primjerenu naknadu štete ili naknadu štete zbog neispunjenja ugovora (uključujući, ali ne isključivo, gubitak vremena, dohotka, profita, klijenata, podataka) zbog odluke ili postupka bilo koje strane koja se zasniva na dokumentima, informacijama i podatcima dostupnima na portalu ECHA-e ili za neovlašteno korištenje portala ECHA-e kojim se služi treća strana. U slučaju da odgovornost možda nije zakonski isključena, ograničena je na stvarni i izravni financijski gubitak do mjere u kojoj nije uzrokovana dokazanim nemarom strane koja koristi portal ECHA-e bilo u svoje ime ili u ime druge strane te obuhvaća, ali ne isključivo, i svrhu savjetovanja (u daljnjem tekstu „korisnik”).

Ova se izjava o odricanju od odgovornosti u najvećoj mjeri primjenjuje u skladu s mjerodavnim zakonom. Međutim, ovom se izjavom o odricanju od odgovornosti ne namjerava ograničiti odgovornost ECHA-e na način niti u mjeri kojom se krše obvezujući zahtjevi propisani mjerodavnim nacionalnim pravom niti se želi ECHA-u izuzeti od odgovornosti u pogledu pitanja za koja odgovornost možda nije isključena u skladu sa zakonom.

2. Ograničeno korištenje portala ECHA-e

Korisnik portal ECHA-e ne smije koristiti iz razloga ili u svrhe koji se smatraju nezakonitima, klevetničkima, štetnima, uvredljivima ili neprikladnima niti smije prenositi s portala ECHA-e, na njega ili preko njega, kao niti objavljivati na portalu ECHA-e, materijale koji se mogu smatrati nezakonitim, štetnim, klevetničkim, uvredljivim ili neprikladnim na bilo koji način.

3. Informacije objavljene na portalu ECHA-e

Uz opće informacije u vezi s operativnim aktivnostima na svojem portalu ECHA objavljuje i izvorne inačice sljedećih popisa i informacija:

 • Popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari. U skladu s člankom 59. stavkom 10. Uredbe REACH (EZ) br. 1907/2006 (Uredba REACH) ECHA je odgovorna za objavljivanje i ažuriranje Popisa predloženih posebno zabrinjavajućih tvari na portalu ECHA-e. Popis predloženih tvari smatra se jedinom autentičnom inačicom.
 • Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br. 528/2012, popis relevantnih tvari i dobavljača. U skladu s člankom 95. stavkom 1. i člankom 95. stavkom 7. Uredbe o biocidnim proizvodima, ECHA je odgovorna za objavljivanje i ažuriranje popisa relevantnih tvari i dobavljača na portalu ECHA-e. Taj se popis smatra jedinom autentičnom inačicom.
 • Trogodišnji akcijski plan Zajednice (CoRAP). U skladu s člankom 44. stavkom 2. Uredbe REACH, ECHA je odgovorna za objavljivanje i ažuriranje popisa CoRAP na portalu ECHA-e. Taj se popis smatra jedinom autentičnom inačicom.
 • Neke druge informacije poput, ali ne isključivo, individualnih regulatornih odluka i odluka Upravljačkog odbora ECHA-e (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).
Korisnika se podsjeća da se u skladu s člankom 10. Uredbe REACH detaljni sažetci studija i sažetci istraživanja koji su javno dostupni na portalu ECHA-e mogu koristiti u svrhe registracije samo ako je potencijalni podnositelj prijave u legitimnom posjedu odgovarajućih cjelovitih izvješća o ispitivanju ili ima dopuštenje služiti se odgovarajućim cjelovitim izvješćima o ispitivanju.

Podatci CAS koji se nalaze na portalu ECHA-e u vlasništvu su Američkog kemijskog društva (American Chemical Society) i svako korištenje ili redistribucija, osim ako je u svrhu ispunjenja regulatornih zahtjeva i/ili izrade izvješća u skladu s nacionalnim zakonom ili administrativnom politikom, nije dopuštena bez prethodnog pisanog dopuštenja Američkog kemijskog društva.

 

4. Odredba o poveznicama

4.1. Poveznice s portala ECHA-e na druge portale

ECHA pruža poveznice na mnoge institucije, tijela i agencije Europske unije kao i na portale trećih strana koje su relevantne za njezin rad. Korisnik treba biti svjestan sljedećega:

 • Ako korisnik pristupa drugom portalu putem poveznice koju pruža ECHA, korisnik je dužan prihvatiti uvjete korištenja i politiku zaštite privatnosti dotičnog portala.
 • ECHA ne preuzima niti prihvaća odgovornost za sadržaj ili korištenje portala tih trećih strana.

Ako jedna od poveznica dostupnih na portalu ECHA-e ne radi, korisnik o tome može obavijestiti ECHA-u i ECHA će riješiti problem.

4.2. Poveznice s vanjskih portala na portal ECHA-e

ECHA dozvoljava i potiče organizacije i pojedince da izrađuju poveznice na portal ECHA-e u skladu sa sljedećim kumulativnim uvjetima:

 • Mogu se izraditi samo poveznice na portale koje pružaju poveznicu na ovu pravnu napomenu (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice);
 • Bilo koja poveznica na portal ECHA-e koja se nalazi na drugom portalu ne smije prouzročiti nejasnoće kod korisnika tog portala u vezi s izvorom sadržaja na portalu ECHA-e. ECHA-u se mora u cijelosti navesti kao izvor na temelju ove pravne napomene.
 • Kada se portalu ECHA-e pristupa putem vanjske poveznice, korisnicima treba biti jasno da pregledavaju informacije koje se ne naplaćuju i koje nisu ekskluzivne;
 • Poveznice ne smiju ostaviti dojam da ECHA podržava ili podupire ciljeve, odnosno sadržaje proizvoda ili usluga kao ni znanstvene ili administrativne ishode informacija ili tekstova u okviru kojih se poveznica objavljuje;
 • Ako se poveznice kreiraju s portala koja se temelji na okvirima, sadržaji s portala ECHA-e ne smiju biti uokvireni na tom portalu na način koji bi mogao ostaviti pogrešan dojam kod korisnika u pogledu podrijetla sadržaja. U takvim slučajevima treba također navesti da portal ECHA-e podliježe ovoj pravnoj napomeni (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice).

 

5. Akreditacije

ECHA ne akreditira niti odobrava poduzeća.

6. Napomena o pravima intelektualnog vlasništva

© Europska agencija za kemikalije, 2007. – 2019.

Neke informacije na portalu ECHA-e podliježu pravima intelektualnog vlasništva trećih strana (vidjeti posebice odjeljak 6.3., odjeljak 6.4. i odjeljak 7. u nastavku).

6.1. Korištenje informacija, dokumenata i podataka s portala ECHA-e

Na temelju uvjeta ove pravne napomene i drugih obvezujućih ograničenja u skladu s mjerodavnim zakonom, informacije, dokumenti i podatci dostupni na portalu ECHA-e mogu se potpuno ili djelomično reproducirati, distribuirati i/ili koristiti u nekomercijalne svrhe pod uvjetom da je ECHA priznata kao izvor: „Izvor: Europska agencija za kemikalije, http://echa.europa.eu/”. Ovako naveden izvor treba uključiti u svaki primjerak materijala.

U pravilu je za reprodukciju, distribuciju, prijevod, prilagodbu, organizaciju, izmjenu i/ili bilo kakvo korištenje informacija, dokumenata i podataka s portala ECHA-e tijekom izvođenja komercijalne aktivnosti potrebno prethodno ishoditi pisano dopuštenje ECHA-e. Svi se zahtjevi podnose ECHA-i putem obrasca zahtjeva za informacije koji se nalazi na stranici za kontakt ECHA-e.

Nadalje, mogu se primjenjivati posebni uvjeti za drugo korištenje materijala koji su zaštićeni ECHA-inim pravima intelektualnog vlasništva ili na neki drugi način.

6.2. Žigovi ECHA-e

Žigovi ECHA-e njezino su ekskluzivno vlasništvo. Njihovo je korištenje zabranjeno bez prethodnog pisanog dopuštenja ECHA-e. Zahtjevi se podnose ECHA-i putem obrasca zahtjeva za informacije koji se nalazi na stranici za kontakt ECHA-e.

6.3. Zaštićeni materijali trećih strana

Dopuštenje navedeno u odjeljku 6.1. ne primjenjuje se na sadržaj koji prema potrebi pružaju treće strane. Stoga za materijale za koje su prava intelektualnog vlasništva dodijeljena trećoj strani korisnik mora od nositelja prava ishoditi potrebno dopuštenje za reprodukciju, distribuciju ili bilo kakvo korištenje. ECHA ne može dopustiti niti zabraniti reprodukciju, distribuciju ili korištenje materijala treće strane.

Uz primjenu odjeljka 6.5., reprodukcija, distribucija ili daljnje korištenje informacija, dokumenata i podataka s portala ECHA-e i/ili iz baza podataka ECHA-e može biti obuhvaćeno zaštitom u skladu s pravima intelektualnog vlasništva, a njihovo korištenje bez prethodnog pisanog dopuštenja nositelja prava za dane informacije, dokumente i podatke može predstavljati kršenje prava njihova nositelja. ECHA ne prihvaća nikakvu odgovornost i ne smatra se odgovornom za kršenje autorskog prava ili bilo kakvo kršenje prava u vezi s informacijama, dokumentima i podatcima dostupnima na portalu ECHA-e.

6.4. Baze podataka ECHA-e

ECHA zadržava isključiva prava u vezi s korištenjem, reprodukcijom i objavljivanjem znatnog dijela ili čitavih baza podataka dostupnih na portalu ECHA-e (bazu podataka treba tumačiti kao skup nezavisnih radova, podataka ili drugih materijala sustavno ili metodično raspoređenih kojima se može pojedinačno pristupiti elektroničkim ili drugim putem). Sadržaj baza podataka može biti obuhvaćen već postojećim pravima trećih strana (vidjeti odjeljke 6.3. i 7.).

Zabranjeno je potpuno ili djelomično umnožavanje baza podataka ECHA-e bez prethodnog pisanog dopuštenja ECHA-e. Svi se zahtjevi podnose ECHA-i putem obrasca zahtjeva za informacije koji se nalazi na stranici za kontakt ECHA-e.

6.5. Preuzimanje materijala

Određeni materijali dostupni su za preuzimanje s portala ECHA-e poput popisa, rezultata pretraživanja, mišljenja odbora, odluka ECHA-e, informativnih iskaznica i kratkih profila. Na temelju uvjeta iz ove pravne napomene, a posebice iz odjeljka 6.1., ECHA korisniku daje dopuštenje za preuzimanje i umnožavanje takvih materijala pod uvjetom da:

 • je ECHA navedena kao izvor: „Izvor: Europska agencija za kemikalije, http://echa.europa.eu/”. Ovako naveden izvor koji se nalazi na originalima treba uključiti u svaki primjerak materijala.
 • korisnik ne čini ništa što bi moglo na bilo koji način naštetiti integritetu materijala i
 • korisnik ne umnožava baze podataka preuzetih materijala bez pisanog dopuštenja (vidjeti odjeljak 6.4.).
 • Bez ograničavanja drugih prava ili pravnih lijekova na raspolaganju ECHA-i ovo se dopuštenje automatski poništava u slučaju da korisnik prekrši uvjete ove pravne napomene, u kom slučaju korisnik mora odmah uništiti sve preuzete materijale koje posjeduje.

 

7. Zaštićeni materijali trećih strana (koji nisu zaštićeni pravima intelektualnog vlasništva)

Povrh primjene odjeljaka 6.3. i 6.4. materijali trećih strana dostupni na portalu ECHA-e mogu se zaštiti pravima koja nisu prava intelektualnog vlasništva, primjerice određene informacije u skladu s člankom 10. Uredbe REACH. Stoga za materijale za koje su ostala prava dodijeljena trećoj strani korisnik mora od nositelja prava ishoditi potrebno dopuštenje za reprodukciju, distribuciju ili bilo kakvo korištenje.

ECHA ne može dopustiti niti zabraniti reprodukciju, distribuciju ili korištenje materijala treće strane. ECHA ne prihvaća nikakvu odgovornost i ne smatra se odgovornom za kršenje bilo kakvih prava u vezi s informacijama, dokumentima i podatcima dostupnima na portalu ECHA-e.

8. Zaštita osobnih podataka

ECHA je predana zaštiti privatnosti korisnika. Ne dovodeći u pitanje kolačiće (vidjeti odjeljak 11. u nastavku), korisnik može pretraživati portal ECHA-e bez pružanja osobnih podataka. Međutim, u nekim je slučajevima potrebno navesti osobne podatke kako bi ECHA mogla pružiti osobne e-usluge poput korisničke podrške, javnog savjetovanja ili softverskih aplikacija prilikom čega se primjenjuju posebnim uvjeti.

Korisnik može proučiti politiku zaštite osobnih podataka i dodatne informacije o zaštiti podataka na portalu ECHA-e u dijelu o zaštiti osobnih podataka (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

U slučaju općih upita u vezi s cjelokupnom politikom zaštite privatnosti portala ECHA-e, korisnik se može obratiti ECHA-i putem obrasca zahtjeva za informacije koji se nalazi na stranici za kontakt ECHA-e.

9. Sustavno prikupljanje podataka

Zabranjene su sustavne automatizirane aktivnosti prikupljanja podataka (uključujući i struganje, rudarenje podataka, izdvajanje i ponovno korištenje) znatnog dijela ili čitavog portala ECHA-e i baza podataka ECHA-e.

10. Razno

10.1. Kršenje uvjeta pravne napomene

Nepoštovanje uvjeta ove pravne napomene može imati posljedice za korisnika, pa se korisniku između ostalog može zabraniti pristup portalu ECHA-e i bazama podataka blokadom njegove IP adrese.

Korisnik može snositi odgovornost za štetu nanesenu portalu ECHA-e ili za štetu koja izravno ili neizravno proizlazi iz ugrožene raspoloživosti ili dostupnosti portala ECHA-e uslijed postupaka korisnika.

10.2. Mjerodavno pravo i rješavanje sporova

Na ovu se pravnu napomenu primjenjuje pravo Unije, koje se, prema potrebi, nadopunjuje finskim zakonima. Spor koji se ne može sporazumno riješiti rješava se na finskim sudovima.

11. Kolačići na portalu ECHA-e

Kako bi se omogućilo ispravno funkcioniranje portala ECHA-e, ECHA ponekad na uređaj korisnika stavlja male podatkovne datoteke koje se nazivaju kolačići.

11.1. Što su kolačići?

Kolačić je mala datoteka s tekstom koja se sprema na računalo ili mobilni uređaj korisnika prilikom posjeta portalu ECHA-e. Na taj način portal ECHA-e pamti postupke i odabir korisnika (poput prijave, jezika, veličine slova i drugih odabira prikaza) u određenom vremenskom razdoblju kako korisnik ne bi morao stalno ponovno postavljati odabrane elemente prilikom povratka na portal ECHA-e ili prilikom pregledavanja stranica.

11.2. Kako ECHA koristi kolačiće na svom portalu?

Na nekoliko stranica portala ECHA-e koriste se kolačići radi pohranjivanja:

 • korisnikovih odabira prikaza poput postavki kontrasta boje ili veličine slova;
 • informacija o tome je li korisnik već odgovorio na skočnu anketu o korisnosti sadržaja (kako se korisnika ne bi ponovno pitalo);
 • informacija o tome je li korisnik pristao na ECHA-ino korištenje kolačića na portalu ECHA-e.
U nastavku se nalaze dodatne informacije o kolačićima koji se koriste na portalu ECHA-e i o njihovoj svrsi:

 

Naziv Istek Opis
Kolačići za jednokratne sesije Kraj jednokratne sesije Jednokratni kolačići služe za jedinstvenu identifikaciju korisnika prilikom jednokratnog korištenja portala i dobivanje podataka o tome da se korisnik aktivno služi portalom ECHA-e. Informacije u vezi s kolačićima ne koriste se za osobnu identifikaciju korisnika.
Obavijest o kolačićima 1 mjesec Pohranjuje korisnikovo prihvaćanje korištenja kolačića na portalu ECHA-e. Obavijest o kolačićima prikazuje se na svakoj stranici ako korisnik nije prihvatio kolačiće.
Odabir korisnika 1 godina PODRŠKA_KOLAČIĆIMA označava podršku korisnika u vezi s kolačićima. JEZIČNI_ID_GOSTA označava jezični odabir korisnika.
Kolačići za Google Analytics 2 godine (za razlikovanje između korisnika i sesija) 10 minuta (za ograničavanje brzine zahtjeva) portal ECHA-e koristi Google Analytics, uslugu internetske analize koju pruža Google, Inc. („Google”). Google Analytics koristi kolačiće. Informacije o korisnikovom korištenju portala ECHA-e (uključujući i IP adresu korisnika) koje generiraju kolačići prenosi i pohranjuje Google na poslužitelje u SAD-u. Google koristi te informacije za procjenu korisnikova korištenja portalom ECHA-e, izradu izvješća o aktivnostima portala ECHA-e za operatere portala ECHA-e te za pružanje drugih usluga u vezi s aktivnostima portala ECHA-e i korištenja interneta. Google može prenijeti te informacije trećim stranama ako je to zakonski propisano ili ako te treće strane obrađuju informacije u ime Googlea. Google ne povezuje IP adresu korisnika s drugim podatcima koje Google čuva. Korisnik može odbiti korištenje kolačića odabirom odgovarajućih postavki na pretraživaču. Međutim, ako korisnik izvrši taj postupak, možda se neće moći u potpunosti služiti portalom ECHA-e. Korištenjem portala ECHA-e korisnik pristaje na obradu podataka u vezi s njom koju provodi Google na način i u svrhe koje su prethodno definirane. Korisnik može odbiti korištenje kolačića tako što će preuzeti i instalirati . Programski dodatak obavještava Google Analytics JavaScript (ga.js) o informacijama u vezi s posjetima portalu ECHA-e koje se ne šalju Google Analyticsu.
Upozorenje o Internet Exploreru Kraj jednokratne sesije ECHAIExplorerWarning pohranjuje korisnikov pristanak na informativne poruke prilikom korištenja programa IE 7. Porukom se obavještava korisnika da možda neće sve značajke portala dobro raditi s IE 7.
Izjava o odricanju od odgovornosti 1 mjesec Sprema korisnikov pristanak na izjavu o odricanju od pravne odgovornosti pritiskom na odgovarajući potvrdni okvir. Izjava o odricanju od pravne odgovornosti prikazuje se na stranici „Pretraži kemikalije” zajedno s gotovo svim obrascima za pretraživanje i portletima „Prikaži tvar” koje pokreće odjeljak „Informacije o kemikalijama”.
Dodaj kolačiće 30 minuta do 2 godine _atuvc (2 godine): omogućuje korisniku da vidi ažurirani zbroj u slučaju distribucije stranice.
_atuvs (30 minuta): koristi se zajedno s __atuvc. Omogućuje korisniku razmjenu sadržaja putem portala društvenih mreža i e-pošte. Kada ECHA pruža poveznice na usluge treće strane koje korisnik smatra korisnima, može staviti kolačiće na uređaj korisnika radi lakšeg korištenja usluge.
bt2 (8 mjeseci): omogućuje korisniku da dijeli sadržaj putem portala društvenih mreža i e-pošte. Kada ECHA pruža poveznice na usluge treće strane koje korisnik smatra korisnima, može staviti kolačiće na uređaj korisnika radi lakšeg korištenja usluge.
di2 (2 godine): omogućuje korisniku da dijeli sadržaj putem portala društvenih mreža i e-pošte. Kada ECHA pruža poveznice na usluge treće strane koje korisnik smatra korisnima, može staviti kolačiće na uređaj korisnika radi lakšeg korištenja usluge.
loc (2 godine): omogućuje korisniku da dijeli sadržaj putem portala društvenih mreža i e-pošte. Kada ECHA pruža poveznice na usluge treće strane koje korisnik smatra korisnima, može staviti kolačiće na uređaj korisnika radi lakšeg korištenja usluge.
uid (2 godine): omogućuje korisniku da dijeli sadržaj putem portala društvenih mreža i e-pošte. Kada ECHA pruža poveznice na usluge treće strane koje korisnik smatra korisnima, može staviti kolačiće na uređaj korisnika radi lakšeg korištenja usluge.
uvc (2 godine): omogućuje korisniku da dijeli sadržaj putem portala društvenih mreža i e-pošte. Kada ECHA pruža poveznice na usluge treće strane koje korisnik smatra korisnima, može staviti kolačiće na uređaj korisnika radi lakšeg korištenja usluge.
vc (2 godine): omogućuje korisniku da dijeli sadržaj putem portala društvenih mreža i e-pošte. Kada ECHA pruža poveznice na usluge treće strane koje korisnik smatra korisnima, može staviti kolačiće na uređaj korisnika radi lakšeg korištenja usluge.

Korištenje kolačića nije nužno za rad portala ECHA-e, ali će korisniku pružiti bolje iskustvo pregledavanja. Korisnik može brisati ili blokirati te kolačiće, ali ako to učini, neke značajke portala možda neće raditi kao što je predviđeno.

Informacije u vezi s kolačićima ne koriste se kako bi se korisnika osobno identificiralo, a podatcima o uzorcima u potpunosti upravlja ECHA. Ti se kolačići koriste isključivo u navedene svrhe.

11.3. Kako upravljati kolačićima

Korisnik može po želji upravljati kolačićima i/ili ih brisati - više informacija potražite na aboutcookies.org. Korisnik može obrisati sve kolačiće koji se već nalaze na njegovom računalu i može postaviti većinu preglednika tako da spriječi njihovo pohranjivanje. Međutim, ako to korisnik učini, možda će trebati ručno podesiti neke odabire prilikom svakog posjeta portalu, a neke usluge i funkcije možda neće raditi.

Verzija 5 –  24/03/2017

Categories Display