Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj

Registrirane tvari

Registrirane tvari

Podatci potječu iz registracijskih dosjea dostavljenih ECHA-i do datuma posljednjeg ažuriranja. Ukupni količinski raspon izveden je na temelju svih dosjea uz dvije iznimke: sve količine označene kao povjerljive i sve količine upotrijebljene kao intermedijeri za proizvodnju drugih kemikalija. Objavljeni ukupni količinski raspon ne odražava nužno registrirani količinski raspon.

Imajte na umu da su neke informacije o registriranim tvarima možda vlasništvo trećih strana. Stoga je za uporabu tih informacija možda potrebno prethodno dopuštenje njihovih vlasnika. Dodatne informacije o tomu možete pročitati u Pravnoj napomeni.

Napominjemo da su informacije o kemijskim svojstvima registriranih tvari dostupne izravno na portalu eChemPortal

Last updated 19 veljače 2020. Database contains 22695 unique substances and contains information from 98538 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Zinc iron chromite brown spinel
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77503.
269-050-0 68186-88-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc hydroxide
243-814-3 20427-58-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc hexafluorosilicate
240-894-1 16871-71-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
zinc hexacyanocobaltate(III), tertiary butyl alcohol/polypropylene glycol complex
425-240-7 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
zinc glycyniate
805-657-4 7214-08-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc fluoride
232-001-9 7783-49-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc ferrite brown spinel
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77496.
269-103-8 68187-51-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc dodecyl hydrogen disulphate
244-955-3 22397-58-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc distearate
209-151-9 557-05-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc diricinoleate
235-911-4 13040-19-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc dipropionate
209-167-6 557-28-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc dioctanoate
209-156-6 557-09-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc dimyristate
240-369-7 16260-27-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc dilaurate
219-518-5 2452-01-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc dilactate
240-178-9 16039-53-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc didocosanoate
240-597-7 16529-65-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc dibenzoate
209-047-3 553-72-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc di(benzothiazol-2-yl) disulphide
205-840-3 155-04-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc di(benzimidazol-2-yl) disulphide
221-203-2 3030-80-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc di(acetate)
209-170-2 557-34-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc cysteate dihydrate
415-780-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Zinc chloride
231-592-0 7646-85-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc chloride
231-592-0 7646-85-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zinc chloride
231-592-0 7646-85-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zinc carbonate
222-477-6 3486-35-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bromide
231-718-4 7699-45-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis[p-toluenesulphinate]
246-181-1 24345-02-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate)
298-577-9 93819-94-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis[O-(2-ethylhexyl)] bis[O-(isobutyl)] bis(dithiophosphate)
247-810-2 26566-95-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate)
224-235-5 4259-15-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis[bis(tetrapropylenephenyl)] bis(hydrogen dithiophosphate)
234-277-6 11059-65-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis[bis(dodecylphenyl)] bis(dithiophosphate)
259-048-8 54261-67-5 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Zinc bis[12-hydroxyoctadecanoate]
252-669-5 35674-68-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis(O,O-diisooctyl) bis(dithiophosphate)
249-109-7 28629-66-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis(N-ethyl-N-phenyldithiocarbamate)
238-677-1 14634-93-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis(hydroxymethanesulphinate)
246-515-6 24887-06-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis(dipentyldithiocarbamate)
239-370-5 15337-18-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis(dinonylnaphthalenesulphonate)
248-778-2 28016-00-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis(dihydrogen phosphate)
237-067-2 13598-37-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis(diethyldithiocarbamate)
238-270-9 14324-55-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis(dibutyldithiocarbamate)
205-232-8 136-23-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis(dibenzyldithiocarbamate)
238-778-0 14726-36-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis(benzenesulphinate)
246-148-1 24308-84-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc bis(2-ethylhexanoate)
205-251-1 136-53-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc acrylate
238-692-3 14643-87-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc 5-nitroisophthalate
262-309-9 60580-61-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc 3,5-bis(α-methylbenzyl)salicylate
258-753-8 53770-52-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc 3,5,5-trimethylhexanoate
283-563-7 84682-03-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc 2-hydroxy-5-(C13-C18)-alkylbenzoate
402-280-3 149144-82-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Zinc
231-175-3 7440-66-6 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc
231-175-3 7440-66-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
ZEONEX (R)
414-660-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ZEONET PB
415-010-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ZEON-MTF(P)
428-590-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ZEON-L-6(P)
427-610-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ZEON-L-1(P)
428-980-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Zeolite, synthetic, crystalline, non fibrous, silica and titanium based
930-993-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeolite, silica rich, without aluminium, crystalline, synthetic, non fibrous
930-986-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeolite, silica rich, crystalline, synthetic, non-fibrous
930-985-0 - Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
zeolite, silica and titanium based, crystalline, synthetic, non fibrous
930-991-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeolite, silica and sodium and titanium based, crystalline, synthetic, non fibrous
947-741-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
zeolite, phosphor containing, crystalline, synthetic, non fibrous
930-989-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeolite, phosphor and titanium containing, crystalline, synthetic, non fibrous
943-514-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeolite, iron containing, crystalline, synthetic, non fibrous
945-205-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeolite, cuboidal, crystalline, synthetic, non-fibrous
930-915-9 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
zeolite, cuboidal, crystalline, synthetic, non fibrous, thermally produced
931-125-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeanyne salt
618-777-5 91662-51-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zanthoxylum, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Zanthoxylum, Rutaceae.
310-094-8 102242-62-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Z-85
482-100-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Z-84
482-090-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-78
482-050-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-77
482-260-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Z-75
481-890-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-44
437-370-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-44
437-370-1 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-21
414-720-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-109
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
z-1-[4-(2-Benzyloxyethoxy)-phenyl]-4-chloro-1,2-diphenyl-but-1-ene
938-325-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Yucca schidigera, ext.
607-033-5 223749-05-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium(3+) acetate
245-612-0 23363-14-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium zirconium oxide
264-885-7 64417-98-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium trinitrate
233-802-6 10361-93-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium trifluoride
237-257-5 13709-49-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium oxide (Y2O3), europium-doped
271-591-2 68585-82-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium oxide
215-233-5 1314-36-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium chloride hexahydrate
233-801-0 10361-92-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium borate phosphate vanadate, europium-doped
272-275-7 68784-82-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium
231-174-8 7440-65-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ytterbium trinitrate
237-384-6 13768-67-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ytterbium trifluoride
237-354-2 13760-80-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ytterbium (III) oxide
215-234-0 1314-37-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
ytterbia stabilised yttrium disilicate
947-961-0 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
YM-617 BROMIDE
419-810-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ylang-ylang, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cananga odorata, Annonaceae.
281-092-1 83863-30-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Yellow UZ 3217-A
400-090-5 83784-23-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
YELLOW ULK 1438
416-270-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
YELLOW RN 1329
426-670-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Yellow PE 3420
403-900-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Yellow PE 3420
403-900-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Yellow LF 6911
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yellow LF 6881
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yellow JGW 743 REG
437-960-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Yellow HAS 2-1232/6-RW
479-120-4 943914-64-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
YELLOW DO 2847
419-510-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
YELLOW DO 2793
426-870-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
YELLOW DER 8824
438-010-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Yarrowia lipolytica cell pellets (Biomass from Y lipolytica fermentation that is isolated with filter aid, extruded, and dried)
947-781-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Y-5997
433-040-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Y-513
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Y-11637
436-680-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Xylose
200-400-7 58-86-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Xylose
200-400-7 58-86-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Xylitol
201-788-0 87-99-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Xylidine
215-091-4 1300-73-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Xylenol
215-089-3 1300-71-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Xylenol
215-089-3 1300-71-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Xylene
215-535-7 1330-20-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Xylanase, endo-1,4-
232-800-2 9025-57-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
XVRESIN
434-030-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
XV RESIN
433-610-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
XP-3113 PAG
439-470-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
XP-2535 POLYMER
439-870-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
XP-2535 MONOMER
439-860-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
XC96-A0575
413-690-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
XC86-251
423-760-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
XB 6079 A
418-760-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
XB 5935, DRY
432-850-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Xanthylium, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-, molybdatetungstatephosphate
235-424-7 12224-98-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthylium, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-, molybdatesilicate
263-793-4 63022-06-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, molybdatetungstatephosphate
215-413-3 1326-03-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, molybdatesilicate
263-778-2 62973-79-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, hydrogen bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-), compd. with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]-1-propanamine
284-723-9 84962-27-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, 4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-1-phenyl-3H-pyrazol-3-one 4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-1-phenyl-3H-pyrazol-3-one 3-[[1-[[(2-ethylhexyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzoate cobaltate complexes
276-160-2 71888-93-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthylium, 3,6-bis(ethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,7-dimethyl-, molybdatetungstatephosphate
289-056-7 85959-61-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthylium, 3,6-bis(ethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,7-dimethyl-, molybdatesilicate
278-270-6 75627-12-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthylium, 3,6-bis(diethylamino)-9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-, molybdatetungstatephosphate
215-414-9 1326-04-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthan lyaseIUBMB 4.2.2.12
828-365-9 113573-69-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
X645 INTERMEDIATE
444-170-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
X-70-079MS
444-270-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
WSH 3216
433-350-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
WSH 1626
436-930-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
WREISPOL
441-600-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Willow, Salix alba, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Salix alba, Salicaceae.
282-029-0 84082-82-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
White mineral oil (petroleum)
A highly refined petroleum mineral oil consisting of a complex combination of hydrocarbons obtained from the intensive treatment of a petroleum fraction with sulfuric acid and oleum, or by hydrogenation, or by a combination of hydrogenation and acid treatment. Additional washing and treating steps may be included in the processing operation. It consists of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C50.
232-455-8 8042-47-5 Full Joint 100 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Whey, lactose-low
295-893-9 92129-93-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Wheat, ext., hydrolyzed
309-358-5 100209-50-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Wheat, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Triticum aestivum, Gramineae.
281-689-7 84012-44-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Waxes and Waxy substances, jojoba, iso-Pr esters
605-924-3 181314-46-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Wastewater, zinc sulfate electrolytic, acid
Electrolytic solution from electrolysis of zinc sulfate consisting primarily of zinc sulfate, manganese oxides and sulfuric acid.
273-723-4 69012-24-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Wastewater, cadmium sulfate electrolytic, acid
Electrolytic solution from electrolysis of cadmium sulfate consisting primarily of cadmium sulfate and sulfuric acid.
273-721-3 69012-21-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Wastes, lead battery reprocessing
Material obtained during the recycling of exhausted lead storage batteries. Consists primarily of oxides and sulfates of lead and lead alloys.
305-445-7 94551-99-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Waste solids, precious metal refining
308-526-5 98072-70-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Waste solids, lead silver anode
The slag or residue obtained when lead/silver anodes used in the electrolytic production of zinc are recast. Fusion of the alloys of lead and silver (manganese may also be present) and simultaneous oxidation occur.
305-449-9 94552-05-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Warfarin
201-377-6 81-81-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
WANSIM
442-930-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
WALNUT ESTER
434-720-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
WACKER SILAN SLM 53979
418-730-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
W-663
442-200-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
W-1
444-260-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VULKANOX D-4020
415-600-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VTX-4
473-870-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
VST
433-660-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VSF-X-01
443-140-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VPO (PSA) SPRAY DRIED PRECURSOR
424-390-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VP-LS204
411-610-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Volatile oil of Ginger, obtained from the roots of Zingiber officinalis (Zingiberaceae) by selective supercritical CO2 extraction
947-951-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
VITAL ET trade mark
447-680-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Violet sodium polysulfide aluminosilicate with a SOD-type framework structure
701-186-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Violet HO-1063-0115R (notification presscake)
459-570-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Violanthrene-5,10-dione
204-152-0 116-71-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyltoluene
246-562-2 25013-15-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinylphosphonic acid
217-123-2 1746-03-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinylene carbonate
212-825-5 872-36-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinylcyclohexane
211-779-3 695-12-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl propionate
203-293-5 105-38-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl neononanoate
259-160-7 54423-67-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl neodecanoate
256-905-8 51000-52-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl laurate
218-414-7 2146-71-6 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl ethylene carbonate
700-261-7 4427-96-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl chloroacetate
219-834-3 2549-51-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl benzoate
212-214-3 769-78-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl acetate
203-545-4 108-05-4 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl 2-ethylhexanoate
202-297-4 94-04-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinasses, residue of fermentation, salt-enriched
932-176-8 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
vinasses, residue of fermentation, depotassified
937-260-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinasses, residue of fermentation containing biomass of Corynebacterium glutamicum
932-179-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinasses, residue of fermentation containing biomass of bakers yeast, salt-enriched
932-165-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinasses, residue of fermentation containing biomass of bakers yeast (Saccharomyces cerevisiae)
932-161-6 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
vinasses, residue of fermentation
932-215-9 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vetiveria zizanioides, ext., acetylated
282-031-1 84082-84-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vetiveria zizanioides, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Vetiveria zizanioides, Gramineae.
282-490-8 84238-29-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
VET 8022
433-750-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VESTOWAX DSA 7
418-040-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VERTOXIME
443-450-7 86460-54-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VERT IRGAPHOR CDR
423-550-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VERMILION DCF
404-340-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Veratrole
202-045-3 91-16-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Veratric acid
202-215-7 93-07-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Veratraldehyde
204-373-2 120-14-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vegeflux Soy
483-980-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)


Route: .live2