Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj

Biocidni proizvodi

Biocidni proizvodi

R4BP3

Filtri za pretraživanje u nastavku omogućavaju vam pretraživanje autorizacija proizvoda koje su u skladu s Direktivom 98/8/EZ (Direktiva o biocidnim proizvodima) i Uredbom (EU-a) br. 528/2012 (Uredba o biocidnim proizvodima) koje su dostupne u IT sustavu R4BP3.

Napominjemo da se od 16. ožujka 2016. ukinute autorizacije ne prikazuju.

Last updated 16 studenoga 2018. List contains 9010 authorised biocidal products.
Authorisation Start
Authorisation End

 

Popis koji se može preuzeti (izvadak
iz sustava R4BP2)
Datoteka u nastavku koja se može preuzeti obuhvaća one autorizacije proizvoda koje su u skladu Direktivom 98/8/EZ (Direktiva o biocidnim proizvodima) i Uredbom (EU-a) br. 528/2012 (Uredba o biocidnim proizvodima) koje su izvučene iz IT sustava R4BP2 1. rujna 2013.
 
Treba napomenuti da je popis u nastavku koji se može preuzeti temeljen na podacima dostupnima u sustavu R4BP2 od 1. rujna 2013. Podaci možda nisu u cijelosti potpuni ili ažurirani.
 

Download XLS -file  [XLS]

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)


Route: .live2