Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj

Inventar tvari u skladu s Prilogom III.

Inventar tvari u skladu s Prilogom III.

ECHA je sastavila inventar tvari koje vjerojatno ispunjavaju kriterije iz Priloga III. Uredbi REACH. Njegova je svrha pomoći podnositeljima registracije da utvrde moraju li ispuniti smanjene zahtjeve za dostavu minimalnih informacija ili dostaviti potpuni skup informacija iz Priloga VII.

Inventar je sastavljen uz pomoć javno dostupnih baza eksperimentalnih podataka i na temelju rezultata dobivenih primjenom modela (Q)SAR. Naznake opasnih toksikoloških ili ekotoksikoloških svojstava kao i informacije o primjenama i ostale dostupne relevantne informacije moraju se usporediti s kriterijima iz Priloga III.

Činjenica da neka tvar nije na tom popisu ne mora značiti da nisu ispunjeni kriteriji iz Priloga III. Slično tomu, ako je neka tvar uvrštena u inventar, podnositelj registracije ipak može iskoristiti mogućnost dostavljanja informacija u smanjenom obujmu ako za to postoji opravdanje.

Napominjemo da popis nije alat za razvrstavanje, nego samo ukazuje na razloge za zabrinutost. Primjerice, činjenica da je tvar naznačena kao „potencijalni mutagen" ne znači da ECHA smatra kako je ta tvar razvrstana kao mutagen. Svi bi se dokazi trebali uzeti u obzir prije nego što se donese odluka o razvrstavanju.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Phenyl-2-thiourea

EC / List no.: 203-151-2 CAS no.: 103-85-5
Information source
# Suspected carcinogen: The Toolbox profiler Carcinogenicity (genotox and nongenotox) alerts by ISS gives an alert for carcinogenicity # Suspected hazardous to the aquatic environment: EPA Daphnia Magna toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 48h EC50 of 59.11 mg/L (EXPERIMENTAL value); Fathead Minnow toxicity model (EPA) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 29.31 mg/L (moderate reliability); Fish toxicity classification (SarPy/IRFMN) model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Toxic-3 (between 10 and 100 mg/l) (moderate reliability);The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 48h EC50 to Daphnia of 3.52 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h EC50 to green algae of 1.84 mg/L # Suspected persistent in the environment: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable # Suspected respiratory sensitiser: The Toolbox profiler Respiratory sensitisation gives an alert for respiratory sensitisation

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)


Route: .live1