Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj

Inventar tvari u skladu s Prilogom III.

Inventar tvari u skladu s Prilogom III.

ECHA je sastavila inventar tvari koje vjerojatno ispunjavaju kriterije iz Priloga III. Uredbi REACH. Njegova je svrha pomoći podnositeljima registracije da utvrde moraju li ispuniti smanjene zahtjeve za dostavu minimalnih informacija ili dostaviti potpuni skup informacija iz Priloga VII.

Inventar je sastavljen uz pomoć javno dostupnih baza eksperimentalnih podataka i na temelju rezultata dobivenih primjenom modela (Q)SAR. Naznake opasnih toksikoloških ili ekotoksikoloških svojstava kao i informacije o primjenama i ostale dostupne relevantne informacije moraju se usporediti s kriterijima iz Priloga III.

Činjenica da neka tvar nije na tom popisu ne mora značiti da nisu ispunjeni kriteriji iz Priloga III. Slično tomu, ako je neka tvar uvrštena u inventar, podnositelj registracije ipak može iskoristiti mogućnost dostavljanja informacija u smanjenom obujmu ako za to postoji opravdanje.

Napominjemo da popis nije alat za razvrstavanje, nego samo ukazuje na razloge za zabrinutost. Primjerice, činjenica da je tvar naznačena kao „potencijalni mutagen" ne znači da ECHA smatra kako je ta tvar razvrstana kao mutagen. Svi bi se dokazi trebali uzeti u obzir prije nego što se donese odluka o razvrstavanju.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium) sulphate

EC / List no.: 200-237-1 CAS no.: 55-55-0
Information source
# Harmonised classification for acute toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Acute Tox. 4 # Harmonised classification for aquatic toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Aquatic Acute 1; The substance is listed in Annex VI of CLP as: Aquatic Chronic 1 # Harmonised classification for skin sensitisation: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Skin Sens. 1 # Harmonised classification for specific target organ toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: STOT RE 2 # Suspected carcinogen: The Toolbox profiler Carcinogenicity (genotox and nongenotox) alerts by ISS gives an alert for carcinogenicity # Suspected hazardous to the aquatic environment: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 48h EC50 to Daphnia of 31.15 mg/L # Suspected mutagen: The Toolbox profiler in vitro mutagenicity (Ames test) alerts by ISS gives an alert for mutagenicity; mutagen according to ISSSTY # Suspected persistent in the environment: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable # Suspected respiratory sensitiser: The Toolbox profiler Respiratory sensitisation gives an alert for respiratory sensitisation

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)


Route: .live1