Dobavljači aktivnih tvari

ECHA je nadležna za objavljivanje popisa relevantnih tvari i dobavljača odgovarajućih tvari i proizvoda u skladu s člankom 95. Uredbe o biocidnim proizvodima (Uredba BPR) kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 334/2014 od 11. ožujka 2014. Taj se popis sastavlja kako bi se „osigurao ravnopravni položaj osoba koje stavljaju aktivne tvari na tržište" (uvodna izjava 8. Uredbe o biocidnim proizvodima).

Dobavljači na popisu iz članka 95. uključuju sudionike u programu revizije, zagovaratelje novih aktivnih tvari, koji su podnijeli dokumentaciju u skladu s člankom 11.Direktive o biocidnim proizvodima (Direktiva BPD)  (Direktiva 98/8/EZ) ili u skladu s člankom 7. Uredbe BPR, podnositelje zahtjeva za autorizaciju proizvoda u slučaju kada prijava uključuje alternativnu dokumentaciju o aktivnim tvarima (takozvanu „dokumentaciju treće strane") te dobavljače koji su podnijeli zahtjev u skladu s člankom 95. stavkom 1. Uredbe BPR koji je ECHA ocijenila usklađenim.

ECHA redovito ažurira popis. Od 1. rujna 2015., biocidni proizvod ne može biti dostupan na tržištu EU-a ako ili dobavljač tvari ili dobavljač proizvoda nije uključen na popis iz članka 95. za vrstu proizvoda (PT) kojoj proizvod pripada.

Informacije u popisu točne su u onoj mjeri u kojoj ECHA o njima ima saznanja. Ako želite poslati primjedbe ili zahtjev za izmjenu popisa, podnesite zahtjev za ispravkom informacija unesenih u popis iz članka 95. Napominjemo da se vremenska razdoblja potrebna za uzimanje u obzir takvih zahtjeva mogu razlikovat ovisno o složenosti zahtjeva za izmjenu.

 I have read and I accept the legal notice .

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)