Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj

Uvoznici

Uvoznici

Uvoznik ste ako:

  • kupujete kemijski proizvod izravno od dobavljača koji ima sjedište izvan EGP-a i uvozite ga na područje EGP-a.

Niste uvoznik ako:

  • vaš dobavljač koji ima sjedište izvan EGP-a imenovao je jedinstvenog zastupnika s poslovnim nastanom unutar EGP-a za registraciju tvari - tada ste daljnji korisnik.

Ono što trebate učiniti ovisi o vrsti proizvoda koji uvozite (tvari, smjese ili proizvodi). Više o tome pročitajte na stranici Početne upute za uvoznike.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)


Route: .live1