Kako se organizirati za potrebe ažuriranja dosjea

Registracijski dosje mora sadržavati aktualne informacije o tome kako se vaša tvar može sigurno upotrebljavati u proizvodnim pogonima i kako je mogu upotrebljavati korisnici u cijelom lancu opskrbe. To znači da nakon što ste uspješno podnijeli registraciju i dobili svoj registracijski broj, morate napraviti još neke stvari.

 

Organizirajte se unutar svojeg poduzeća

Odgovorni ste za redovito ažuriranje svoje registracije. Informacije o vašem poduzeću, sastavu tvari koju proizvodite ili uvozite i načinima na koje vaši kupci upotrebljavaju tvar, na primjer, sastavni su dijelovi registracije koju morate sami održavati.

U svojem poduzeću morate uspostaviti postupke, sustave i upozorenja s pomoću kojih ćete moći utvrditi kada trebate izmijeniti svoju registraciju. Na primjer, morate uspostaviti postupak za zaprimanje i analizu povratnih informacija kupaca te za praćenje znanstvene literature o vašoj tvari.

Morate ažurirati svoj dosje u formatu IUCLID, primjerice u sljedećim slučajevima:

 • kad mijenjate sirovinu, postupak proizvodnje ili dobavljača pa vaša tvar sada sadržava različite (opasne) nečistoće ili (manji) sastojci,
 • kad mijenjate obujam uvoza ili proizvodnje tvari. Vaš dosje uvijek mora sadržavati najnovije informacije o količini pa je potrebno navesti svako smanjenje i povećanje,
 • ako se vaš obujam povećava i prelazi u sljedeći količinski raspon, postoje dvije mogućnosti:
  • potrebni podatci već su dostupni u zajedničkoj registraciji: obavijestite svoje supodnositelje registracije (uključujući vodećeg podnositelja registracije) o dodatnim studijama koje su vam potrebne i zatražite pristup njihovim podatcima koji su vam potrebni, primjerice, kupnjom relevantnog odobrenja za pristup,
  • podatci nisu dostupni u zajedničkoj registraciji: podnesite zahtjev ECHA-i. Primit ćete: i. informacije o podatcima koji su dostupni u zajedničkoj registraciji i ii. podatke koji su podneseni prije više od 12 godina,

   Ako nijedna od tih situacija nije primjenjiva na vas, trebate razmotriti kako popuniti praznine u podatcima.

 • kad od svojih kupaca saznate nove načine upotrebe. U tom ćete slučaju možda trebati ažurirati i izvješće o kemijskoj sigurnosti,
 • kad morate ažurirati informacije povezane s određenim svojstvom koje niste naveli u zajedničkoj registraciji,
 • kad vaš dobavljač mijenja formulu smjese koju uvozite. Možda ćete trebato uključiti obavijest o prestanku uvoza određene tvari,
 • kad saznate nove informacije o svojstvima tvari o kojima je potrebno obavijestiti vaše supodnositelje registracije i vodećeg podnositelja. Morate se s njima dogovoriti o načinu ažuriranja zajedničkog dijela registracije.

Sva ažuriranja registracije morate podnijeti ECHA-i putem sustava REACH-IT bez nepotrebnog odgađanja.

Uglavnom se ne plaća naknada za ažuriranje dosjea. Međutim, postoji naknada za povećanje količinskog raspona.

 

Organizirajte se sa svojim supodnositeljima registracije

Svi supodnositelji registracije (vodeći podnositelj i ostali podnositelji) zajednički su odgovorni za redovito ažuriranje zajedničkog dijela registracije. Taj se dio sastoji od informacija o fizikalno-kemijskim, toksikološkim i ekotoksikološkim svojstvima tvari, njezinu razvrstavanju i označivanju te smjernica o sigurnoj upotrebi.

Radi lakše suradnje trebate sklopiti ugovor o suradnji. Osim toga, neka od ažuriranja donose nove troškove pa trebate imati uspostavljen način dogovora sa supodnositeljima registracije o podjeli tih troškova.

Primjerice, zajednički dio registracije mora se, u formatu IUCLID, ažurirati u sljedećim slučajevima:

 • ako postanete svjesni novih opasnih svojstava tvari, na primjer pri redovitom pregledu literature ili nakon obavijesti s novim informacijama koju je dostavio korisnik,
 • zajednički podneseno izvješće o kemijskoj sigurnosti treba se ažurirati, na primjer, nakon otkrivanja novih načina upotrebe tvari ili načina njezine upotrebe koji se ne preporučuju,
 • ako se promijeni razvrstavanje i označivanje vaše tvari, na primjer zbog izmjena Uredbe o razvrstavanju i označivanju, ili kad postanu dostupne nove informacije o opasnim svojstvima,
 • ako određeno društvo iz zajednički podnesene registracije poveća opseg proizvodnje i povećava količinski raspon. Ako informacije potrebne za registraciju većeg količinskog raspona još nisu dostupne u zajedničkoj registraciji, trebat će ih pripremiti i uključiti u dosje. Supodnositelji registracije moraju se dogovoriti o pristupu. Morat ćete barem pitati sve podnositelje registracije u okviru zajedničke registracije imaju li kakve relevantne informacije ili namjeravaju li povećati količinski raspon,
 • ako ECHA ili država članica zatraži dodatne informacije od supodnositelja registracije tijekom evaluacije dosjea ili tvari. Supodnositelji registracije moraju se dogovoriti o pristupu.

Sva ažuriranja zajedničkog dijela registracije mora podnijeti vodeći podnositelj putem sustava REACH-IT, bez nepotrebnog odgađanja ili unutar roka navedenog u odluci nadležnog tijela.

Ne plaća se naknada za takva ažuriranja dosjea, osim ako podnesete zahtjev za čuvanje povjerljivosti određenih informacija.

 

Slika
Imajte na umu da svoje administrativne informacije u sustavu REACH-IT, kao što su informacije o pravnom subjektu, adresa i osoba za kontakt, morate redovito ažurirati. Tako će vam se nadležna tijela i vaši supodnositelji registracije uvijek moći obratiti u pogledu vaše registracije.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)