EU import responses under the Rotterdam Convention

Odgovori EU-a o uvozu u okviru Roterdamske konvencije

U odgovorima o uvozu navodi se pristaju li stranke Roterdamske konvencije na uvoz kemikalija koje su navedene u Prilogu III. Konvenciji, koje podliježu postupku prethodnog pristanka.

Odluka o uvozu donosi se u ime Europske unije i njezinih država članica provedbenim aktom. Odluka se dostavlja Tajništvu Konvencije u obliku konačnog ili privremenog odgovora o uvozu.

Odgovori o uvozu objavljuju se dvaput godišnje, u lipnju i prosincu, u okružnici PIC-a. Dostupni su i na mrežnom mjestu Roterdamske konvencije u bazi podataka odgovora o uvozu.

U tablici u nastavku prikazani su pravni akti kojima se donose odluke EU-a o uvozu kemikalija iz Priloga III. i relevantne kategorije uporabe. Tablica se ažurira dvaput godišnje.

 

 

 

Izjava o odricanju od odgovornosti

Ova je tablica predviđena samo radi praktičnosti, a ECHA ne tvrdi niti jamči da je tablica točna ili bilo što drugo. Jedini službeni izvor odgovora EU-a o uvozu i dalje je baza podataka odgovora o uvozu koja je dostupna na mrežnom mjestu Roterdamske konvencije te u Službenom listu Europske unije.

ECHA ne preuzima nikakvu odgovornost za korištenje podataka iz ove tablice, uključujući korištenje u kontekstu ispunjavanja zahtjeva relevantnih pravnih obveza. Ovaj dokument služi samo u informativne svrhe i ne bi se trebao upotrebljavati za komercijalne aktivnosti niti dalje reproducirati.