CLP 2017

Kemijske smjese sa starim naljepnicama uklanjaju se s polica

Od 1. lipnja 2017. sve smjese koje se stavljaju na tržište moraju se označivati u skladu s Uredbom o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP).

Uredba CLP trenutačno je jedini zakonodavni akt koji se primjenjuje pri razvrstavanju i označivanju tvari i smjesa. To označava kraj prijelaznog razdoblja za smjese. Od 1. lipnja bit će dopušteno isporučiti samo one opasne kemikalije na kojima su piktogrami u skladu s Uredbom CLP.

Tvrtke moraju na odgovarajući način razvrstati, označiti i pakirati opasne kemikalije prije njihova stavljanja na tržište. Ako i dalje na policama imate proizvode s naljepnicama koje su u skladu sa zahtjevima prethodnog zakonodavstva, morate se pobrinuti da se proizvodi uklone s tržišta ili da se razvrstaju i označe u skladu s Uredbom CLP.

Svrha razvrstavanja i označivanja opasnih kemikalija jest osiguravanje visoke razine zaštite zdravlja i okoliša, kao i omogućavanje slobodnog kretanja tvari, smjesa i proizvoda. Temelji se na Globalno usklađenom sustavu UN-a.

Nacionalne službe za pomoć mogu vam dati odgovore na pitanja o vašim obvezama prema Uredbi CLP.

Informirajte se o zahtjevima iz Uredbe CLP i provedite ih!

Categories Display