Koje su kemikalije zabrinjavajuće?

 

Uvod

Svaka kemikalija koja potencijalno može izazvati oštećenja smatra se opasnom. Određene kemikalije mogu izazvati različite ozljede, od blagog nadražaja kože do raka. Mogu značajno utjecati na okoliš odnostno zrak, vodu i tlo; također mogu štetno utjecati na biljke i životinje.

Kemikalija može naštetiti našem zdravlju ili okolišu samo ako smo joj izloženi. Kako bismo se zaštitili od opasnih kemikalija, njima je potrebno rukovati na prikladan način kako bi se izloženost svela na prihvatljivu razinu ili ih je potrebno zamijeniti sigurnijim alternativama.

Tvar koja ima određena štetna svojstva razvrstava se na razini EU-a. Na internetskim stranicama ECHA-e dostupan je potpuni popis razvrstanih tvari. Možete saznati i na koji način se takve tvari moraju označavati.

Mnogobrojne zakonske zaštitne mjere primjenjuju se na opasne kemikalije u skladu s Uredbom REACH i ostalim zakonima EU-a.  Na primjer, postoje ograničenja  za opskrbljivanje potrošača mnogim opasnim tvarima. Ostale tvari mogu se stavljati na tržište ako je odobrena određena uporaba.