Kemikalije koje ometaju rad endokrinog sustava

Hormoni u svim organizmima povezuju živčani sustav i tjelesne funkcije poput rasta i razvoja, imuniteta, metabolizma, reprodukcije i ponašanja. Kemikalije koje se smataju "kemikalijama koje ometaju rad endokrinog sustava" mogu ometati hormonalni sustav, odnosno štetiti ljudima i životinjama.

Tvari koje su u interakciji s hormonalnim sustavom, ali ne izazivaju štetne učinke nazivaju se "hormonski aktivne tvari" ili "endokrino-aktivne tvari". Međutim, linija razdvajanja endokrine aktivnosti i ometanja endokrinog sustava nije uvijek jasna, jer je učinak vidljiv tek nakon određenog vremena.

Smatra se da mnogobrojne prirodne i umjetne tvari ometaju rad endokrinog sustava. Ponekad se učinci koje izaziva tvar koja ometa rad endokrinog sustava manifestiraju tek dugo nakonlaganja. Primjerice, izlaganje fetusa u maternici nekoj od tvari koje ometaju rad endokrinog sustava može kao posljedicu imati štetan učinak na zdravlje u odrasloj dobi, pa čak i u idućim generacijama.

Kod životinja, učinci koji se mogu povezati s ometanjem rada endokrinog sustava primjećeni su kod mekušaca, rakova, riba, gmazova, ptica i sisavaca na različitim krajevima svijeta. Kod nekih životinjskih vrsta je nemogućnost reprodukcije rezultirala smanjenjem populacije vrste.

Epidemiološke studije kod ljudi pokazuju da su tvari koje ometaju rad endokrinog sustava uzroci promjena ljudskog zdravlja u posljednjih nekoliko desetljeća. Te promjene uključuju smanjenje broja spermatozoida, povećanu učestalost muške djece rođene s malformacijama genitalija te porast određenih vrsta raka povezanih s hormonskim poremećajima. Što je još kontroverznije, spominje se i povezanost sa zastojem neurološkog razvoja i seksualnog ponašanja.

Prema Uredbi REACH, tvari koje ometaju rad endokrinog sustava mogu se identificirati kao SVHC, jednako kao i one za koje je utvrđeno da izazivaju rak, mutacije i toksičnost za reprodukciju. Cilj je smanjenje njihove uporabe te konačna zamjena sigurnijim alternativama.

Public consultation

A public consultation on the draft Guidance document for identification of endocrine disruptors in the context of the Biocides and Plant Protection Products regulations was started on 7 December 2017 and ended on 31 January 2018.

The draft guidance document is currently subject to revision whereby the comments received in public consultation (more than
2 000) are taken into account as well as feedback received on the practical applicability of the guidance at a workshop with Member State competent authorities and stakeholders from industry and public interest organisations (held in Brussels on 1-2 February).

The revised guidance document will be subject to two further consultations of the relevant scientific risk assessment bodies (i.e. the ECHA Biocidal Products Committee, the EFSA Scientific Committee and PPR Panel, and the EFSA Pesticides Steering Network) and of the risk management bodies (the representatives of Member State competent authorities for the implementation of the Biocidal Products Regulation and the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed Section Phytopharmaceuticals – Plant Protection Products – Legislation).

The final guidance document will be published in June - when the ED-criteria for biocides become applicable.