Kemikalije koje ometaju rad endokrinog sustava

Hormoni u svim organizmima povezuju živčani sustav i tjelesne funkcije poput rasta i razvoja, imuniteta, metabolizma, reprodukcije i ponašanja. Kemikalije koje se smataju "kemikalijama koje ometaju rad endokrinog sustava" mogu ometati hormonalni sustav, odnosno štetiti ljudima i životinjama.

Tvari koje su u interakciji s hormonalnim sustavom, ali ne izazivaju štetne učinke nazivaju se "hormonski aktivne tvari" ili "endokrino-aktivne tvari". Međutim, linija razdvajanja endokrine aktivnosti i ometanja endokrinog sustava nije uvijek jasna, jer je učinak vidljiv tek nakon određenog vremena.

Smatra se da mnogobrojne prirodne i umjetne tvari ometaju rad endokrinog sustava. Ponekad se učinci koje izaziva tvar koja ometa rad endokrinog sustava manifestiraju tek dugo nakonlaganja. Primjerice, izlaganje fetusa u maternici nekoj od tvari koje ometaju rad endokrinog sustava može kao posljedicu imati štetan učinak na zdravlje u odrasloj dobi, pa čak i u idućim generacijama.

Kod životinja, učinci koji se mogu povezati s ometanjem rada endokrinog sustava primjećeni su kod mekušaca, rakova, riba, gmazova, ptica i sisavaca na različitim krajevima svijeta. Kod nekih životinjskih vrsta je nemogućnost reprodukcije rezultirala smanjenjem populacije vrste.

Epidemiološke studije kod ljudi pokazuju da su tvari koje ometaju rad endokrinog sustava uzroci promjena ljudskog zdravlja u posljednjih nekoliko desetljeća. Te promjene uključuju smanjenje broja spermatozoida, povećanu učestalost muške djece rođene s malformacijama genitalija te porast određenih vrsta raka povezanih s hormonskim poremećajima. Što je još kontroverznije, spominje se i povezanost sa zastojem neurološkog razvoja i seksualnog ponašanja.

Prema Uredbi REACH, tvari koje ometaju rad endokrinog sustava mogu se identificirati kao SVHC, jednako kao i one za koje je utvrđeno da izazivaju rak, mutacije i toksičnost za reprodukciju. Cilj je smanjenje njihove uporabe te konačna zamjena sigurnijim alternativama.

A public consultation on the draft Guidance document started on 7 December 2017. A copy of this draft is available on the webform for sending comments to ECHA.