Zašto zamijeniti?

Postoji više razloga zbog kojih se društva odlučuju na ovu mjeru. Kao dio njihova istraživanja za poboljšanje tehničke funkcionalnosti svojeg proizvoda, društva mogu težiti smanjenju potencijalnog rizika kojega uzrokuje tvar koju koriste.  One se mogu opredijeliti za prelazak na manje opasnu kemikaliju, alternativnu metodu ili drugačiju izvedbu proizvoda. U praksi obično dolazi do kombinacije navedenih aktivnosti. Ove aktivnosti općenito pospješuju učinkovitost, pokreću inovaciju, pomažu u stjecanju komparativne prednosti i pospješuju sigurnost ili smanjuju troškove.

Inovacija i učinkovitost

Traženje sigurnijih inačica doprinosi tome da vaša tvrtka sustavno prati što radite i kako to radite. Možete čak doći do spoznaje da funkcija koju vrši tvar ili mješavina koju koristite više nije potrebna ukoliko promijenite svoj postupak ili dizajn vašeg proizvoda. To je onda pokretač inovacije. Ponovno razmatranje vaših materijala i proizvodnog postupka može imati za posljedicu i veću učinkovitost, uključujući smanjenu uporabu resursa ili stvaranje manje otpada tijekom životnog vijeka vašeg krajnjeg proizvoda.

Komparativna prednost.

Zamjena opasnih kemikalija može vam pružiti komparativnu prednost na tržištu. Vaši kupci će cijeniti učinkovite proizvode koji su ujedno i sigurniji za radnike i potrošače i s manje štetnih utjecaja na okoliš. Vaša zamjena može isto tako omogućiti vašim kupcima da steknu tržišnu prednost, te može umanjiti njihove troškove usklađivanja sa zakonodavstvom o kemijskoj sigurnosti. Dobro radite na plasmanu svog proizvoda i istaći ćete se u odnosu na konkurenciju.

Uštede u regulatornim troškovima

Opasne kemikalije su strože regulirane kako bi se zaštitilo ljude i okoliš od njihovih štetnih učinaka. One stoga zahtijevaju višu razinu kontrole na radnom mjestu i dalje u lancu opskrbe. Njihovom zamjenom sigurnijim kemikalijama ili metodama štedite vrijeme i napor uključen u upravljanje rizicima koji se odnose na njihovu uporabu.

Učiniti pravu stvar

Mnoge tvrtke zamjenu smatraju jednostavno pravim rješenjem. Smanjenje potencijalnog rizika za vaše zaposlenike koji rade sa tvari, za potrošače koji koriste vaše proizvode i utjecaja vaših aktivnosti na okoliš je korisno. Vi doprinosite tome da Europa postane zdravije mjesto za sve nas i za buduća pokoljenja.

Trebate više vremena?

Iznalaženje inačica i njihovo ispitivanje može potrajati. Ukoliko je vaša tvar obuhvaćena REACH popis za autorizaciju, ne smijete ga koristiti nakon datuma njezinog povlačenja. Ukoliko do tada ne budete imali inačicu, morate zatražiti odobrenje za uporabu vaše tvari.

Za daljnje informacije pogledajte REACH odobrenje

 

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)