Zadatak

 

Europska agencija za kemikalije (ECHA) pokretačka je snaga među regulatornim tijelima u primjeni novog zakonodavstva EU-a iz područja kemikalija, a za dobrobit ljudskog zdravlja i okoliša kao i za inovativnost i konkurentnost. ECHA pomaže tvrtkama u usklađivanju sa zakonodavstvom, zalaže se za sigurnu uporabu kemikalija, pruža podatke o kemikalijama i upozorava na one zabrinjavajuće.

 

Vizija

ECHA ima cilj postati vodeće globalno regulatorno tijelo za sigurnost kemikalija

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)