Kodeks o dobrom ponašanju zaposlenih u upravi

 

Kodeks o dobrom ponašanju zaposlenih u upravi sadrži osnovna načela za zaposlenike Agencije te usmjeruje njihove odnose s javnošću. Ta načela uključuju: zakonitost, zabranu diskriminacije, proporcionalnost mjera ka željenom cilju i sustavnost u odlukama uprave.

Cilj je Kodeksa zajamčiti javnosti pružanje kvalitetnih usluga i informacija o standardima ponašanja koje ima pravo očekivati u svojoj suradnji s ECHA-om.

Kodeks je Upravni odbor donio 2007. i primjenjuje se na sve zaposlene.

 

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)