Planovi i izvješća

ECHA svoje aktivnosti planira kroz višegodišnje programe rada (MAWP-ovi) i godišnje programe rada (WP-ovi). ECHA-ina opća izvješća pružaju pregled postignuća Agencije u predmetnoj godini.

U početku je ECHA imala trogodišnji MAWP koji se redovito godišnje revidirao te bi se jedna godina dodavala, a jedna oduzimala za svako sljedeće razdoblje planiranja. Od 2014. ECHA će imati srednjoročnu strategiju za pet godina opisanu u MAWP-u za 2014. – 2018.

Novi nacrt MAWP-a za 2014. – 2018. proslijeđen je na javnu raspravu u lipnju 2013., a završni dokument usvojit će Upravni odbor ECHA-e u rujnu 2013.

Godišnji program rada sadrži ECHA-ine ciljeve za predmetnu godinu, a oni se mjere određenim pokazateljima te ciljevima utvrđenima na godišnjoj razini. Do kraja listopada svake godine ECHA-in Upravni odbor usvaja godišnji program rada Agencije za sljedeću godinu.

Odmah nakon kraja svake kalendarske godine Agencija izrađuje opće izvješće za proteklu godinu, koje Upravni odbor ECHA-e usvaja do kraja travnja.

 

Programi rada

Posebno izvještavanje

Pravnim je okvirom određeno da ECHA također objavljuje redovita izvješća koja se odnose na posebna pitanja, kao što je niže opisano.

REACH

Izvješća o alternativama pokusima na životinjama

U skladu s člankom 117. stavkom 3. Uredbe REACH te u skladu s ciljem promicanja ispitnih metoda koje ne uključuju pokuse na životinjama, ECHA svake tri godine Europskoj komisiji podnosi izvješće o stanju provedbe i uporabe ispitnih metoda koje ne uključuju pokuse na životinjama i ispitnih strategija koje se koriste za dobivanje informacija o unutarnjim svojstvima i za procjenu rizika radi ispunjenja zahtjeva iz Uredbe REACH.

ECHA je prvo takvo izvješće podnijela u lipnju 2011., drugo u lipnju 2014., a treće u lipnju 2017.

Report on Alternatives to Animal Testing (2017) [PDF] [EN]

Summary of the report (2017) [PDF] [EN]

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Report on Alternatives to Animal Testing (2014) [PDF] [EN]

Summary of the report (2014) [PDF] [EN]

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Survey results - Analysis of higher tier studies submitted without testing proposals [PDF] [EN]

Report on Alternatives to Animal Testing (2011) [PDF] [EN]

Summary of the report (2011) [PDF] [EN]

 

Izvješća o funkcioniranju Uredbe REACH

U skladu s člankom 117. stavkom 2. Uredbe REACH, ECHA svakih pet godina podnosi izvješće Europskoj komisiji o funkcioniranju same Uredbe REACH. Agencija u ta izvješća treba uključiti „informacije o zajedničkom podnošenju podataka u skladu s člankom 11. te pregled objašnjenja za zasebno podnošenje informacija".

Report on the operation of REACH and CLP (2016) [PDF] [EN]

Summary of the report (2016) [PDF] [EN]

 

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Report on the operation of REACH and CLP (2011) [PDF] [EN]

PIC

 

Izvješća o funkcioniranju Uredbe o prethodnom informiranom pristanku (uredba PIC)

U skladu s člankom 22. uredbe PIC, ECHA svake tri godine Europskoj komisiji podnosi izvješće o funkcioniranju uredbe.

Report on the operation of PIC (2017) [PDF] [EN]

Integrated Regulatory Strategy

Reports on the SVHC Roadmap to 2020

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)