Podrška politici EU-a o vanjskim odnosima

 

Image

Politika proširenja Europske unije i Europska politika susjedstva (ENP) sadrže posebne mjere omogućavanja interakcije između specifičnih skupina trećih zemalja i agencija EU-a. Dok se prva bavi državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatima za pridruživanje Europskoj uniji, ENP se usmjerava na suradnju sa 16 zemalja koje neposredno graniče s Unijom. Komisija prvu politiku podržava primjenom Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), a drugu putem Instrumenta europskog susjedstva i partnerstva (ENPI). Obje politike često se provode putem Instrumenta za tehničku pomoć i razmjenu informacija (TAIEX).

ECHA je ovim politikama pridonijela djelovanjem na polju ispravnog upravljanja kemikalijama. Glavni cilj Agencije je pomoći trećim zemljama, na tehničkoj razini, u usklađivanju i razumijevanju regulatornih aktivnosti koje se odnose na kemijsku sigurnost.

Od 2009. ECHA provodi svoj vlastiti projekt instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) koji je usmjeren na događaje vezane uz izobrazbu i pružanje obrazloženja nadležnim tijelima zemalja korisnica. Prvi projekt završio se u studenom 2011., a drugi u studenom 2014. Naš treći projekt obuhvaća razdoblje od rujna 2015. do veljače 2018.

Sudjelovanje ECHA-e na događanjima TAIEX-a o upravljanju kemikalijama u državama korisnicama instrumenata IPA i ENPI temelji se na adhoc pozivima.

Što se tiče dijaloga između EU-a i njegovih glavnih partnera, primjerice Kine, Koreje i Ruske Federacije o zakonodavstvu i trgovini, Agencija poglavito nudi pomoć u osiguravanju informacija o statusu i provedbi Uredbi REACH i CLP.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)