Suradnja s ravnopravnim regulatornim agencijama

 

Image

Agencija je sporazume o suradnji (Memorandum o razumijevanju (MoR) ili Pismo namjere) sklopila s regulatornim agencijama u četiri države: Australiji, Kanadi, Japanu i Sjedinjenim Američkim Državama. Ti su sporazumi sklopljeni 2010./11. godine. Aktivnosti su usmjerene na razmjenu informacija, najbolju praksu i znanstvena znanja.

Ovi se sporazumi o tehničkoj i znanstvenoj suradnji mogu nadopunjavati tekućim planovima rada. Interakcija ECHA-e sa srodnim organizacijama obuhvaća video konferencije ili telefonske sastanke direktora, sastanke stručnjaka o tehničkim pitanjima kada se utvrdi da postoje pitanja od zajedničkog međusobnog interesa i koristi. Glavni naglasak suradnje je utvrđivanje najbolje prakse koja se primjenjuje na znanstveno zakonodavstvo, IT alate i baze podataka bitne za ispravno upravljanje kemikalijama.

Suradnja u okviru sadašnjih sporazuma ne uključuje razmjenu povjerljivih informacija o poslovanju.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)