Nacionalni stručnjaci na raspolaganju

Upućeni nacionalni stručnjaci dolaze iz javnih službi zemalja EU-a, država članica EFTA-e ili zemalja s kojima je Vijeće odlučilo otvoriti pregovore o pristupanju. Svojim jedinstvenim vještinama i znanjem pridonose radu ECHA-e tijekom određenog razdoblja prije nego što iskustvo stečeno za vrijeme boravka u Agenciji prenesu u svoju matičnu instituciju.

Profile Deadline Vacancy notice  
Currently there are no open vacancies

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)