Kemikaalien turvallinen käyttö työpaikoilla

Kemikaalien turvallinen käyttö työpaikallasi on terveytesi ja hyvinvointisi kannalta olennaisen tärkeää. EU:n kemikaalilainsäädäntö eli REACH-, CLP- ja biosidiasetus ovat tässä avuksi.

Lain mukaan sinulle on annettava tiedot, jotka voivat auttaa vastaamaan kahteen tärkeään kysymykseen: miten vaarallisia käsittelemäsi tuotteet ja kemikaalit ovat ja miten voit käyttää niitä turvallisesti?

Vaarallisten aineiden toimittajien on nyt sisällytettävä käyttöturvallisuustiedotteisiin ja etiketteihin aiempaa enemmän tietoa. Työnantajasi on toteutettava näiden tietojen perusteella riskinhallintatoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kemikaaleja käsitellään työpaikallasi turvallisesti.

Nämä laissa säädetyt vaatimukset koskevat yhtä lailla kaikkia yrityksiä riippumatta siitä, missä EU:n jäsenvaltiossa ne sijaitsevat ja toimivatko ne kemikaalien valmistajina, maahantuojina vai käyttäjinä.

Näiden säädösten ansiosta meillä on

  • uutta tietoa kemikaaleille altistumisesta, kemikaalien vaaroista ja riskeistä sekä keinoista hallita näitä riskejä 
  • aiempaa tehokkaampaa viestintää käyttäjien ja toimittajien välillä
  • aiempaa paremmat mahdollisuudet hallita huolta aiheuttavia aineita rajoittamalla niiden käyttöä tai poistamalla ne kokonaan Euroopan markkinoilta ja korvaamalla ne turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

Lopullisena tavoitteena on vähentää altistumista vaarallisille kemikaaleille ja ehkäistä sairauksia, vammoja ja tapaturmia.

"Me olemme alusta asti tukeneet REACH-järjestelmää ja uskomme, että se parantaa työympäristöä", toteaa Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön EAY:n Tony Musu, joka seuraa kemikaaliviraston työtä tiiviisti työntekijöiden edustajana.

Sinäkin voit vaikuttaa aktiivisesti.

Käytä kemikaaliviraston verkkosivustoa tietolähteenä ja hyödynnä saamaasi tietoa työpaikallasi.

Lue merkinnät

Merkintöjen avulla voi tunnistaa, mitkä kemikaalit ovat vaarallisia ja millaista haittaa niistä voi olla.

Lue käyttöturvallisuustiedotteet

Käyttöturvallisuustiedotteet sisältävät tietoa siitä, miten kemikaaleja käsitellään turvallisesti ja miten niiltä voi suojautua.

Tunne kemikaalisi

Kemikaaliviraston verkkosivuilla on tietoa vaarallisista ja yleisesti käytetyistä EU:n markkinoilla olevista kemikaaleista ja niiden luokituksesta.

Entä altistumistasot?

REACH-asetuksessa kemikaaleille on määritetty suositellut enimmäisaltistumistasot. Vastaavasti biosidiasetuksessa on määritetty biosidivalmisteiden käyttäjän hyväksyttävä altistumistaso.

Turvallisempia vaihtoehtoja?

REACH-, CLP- ja biosidiasetus edistävät vaarallisimpien kemikaalien korvaamista turvallisemmilla vaihtoehdoilla.