Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Tarvitsemasi tiedot

Rekisteröintiä varten on ensin ymmärrettävä, mitä tietoa on kerättävä aineen turvallisen käytön todistamiseksi. Sitten nämä tiedot ilmoitetaan rekisteröintiaineistossa, jonka kaikki saman aineen rekisteröivät yhtiöt laativat yhdessä.

Sinä vastaat muiden rekisteröijien kanssa rekisteröintiaineiston yhteisestä osasta, joka on tavallisesti sama kaikille saman aineen rekisteröiville. Yksittäinen osa koostuu vain omaa yhtiötäsi koskevista tiedoista.

Rekisteröinnin yhteisessä osassa on seuraavat kolme päätyyppiä:

  • aineen fysikaalis-kemialliset ominaisuudet
  • aineen ympäristöön vaikuttavat ominaisuudet
  • aineen ihmisen terveyteen vaikuttavat ominaisuudet.

Tietojenvaihtofoorumista (SIEF) on aina tarkistettava, mitä tietoja on jo saatavilla ja mitä täytyy hankkia tai tuottaa.

Vaaditun tiedon määrä riippuu suurimmasta yhteiseen tietojen toimitukseen sisältyvästä tonnimäärästä. Kaikki rekisteröijät jakavat tiedot ja tarvitsemiaan tietoja koskevat kustannukset.

Aineen ominaisuuksien ja saatavilla olevan tiedon perusteella joitakin testejä ei voida tehdä tai niitä ei tarvitse tehdä. Näihin tilanteisiin viitataan mukautuksina.

Aineiston yksittäisessä osassa on esitettävä yhtiökohtaiset tiedot

  • aineen yksilöimisestä (ainesosat, epäpuhtaudet, lisäaineet)
  • aineen käytöstä ja käyttöehdoista aineen koko elinkaaren ajan (valmistuksesta jätteeksi).

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live2