Rekisteröintiaineiston luominen REACH-IT-järjestelmässä

Jos olet jäsenrekisteröijä ja olet samaa mieltä kaikista tiedoista, jotka päärekisteröijä on toimittanut puolestasi, voit laatia koko rekisteröintiaineiston REACH-IT-järjestelmässä. Siinä tapauksessa IUCLID-ohjelmaa ei tarvitse asentaa.

Kirjaudu ensin REACH-IT-järjestelmään. Valitse REACH-IT-kotisivulta kohdasta "Submit a dossier" vaihtoehto Prepare online in REACH-IT.

Valitse ensin yhteistoimitus, johon haluat osallistua aineen rekisteröimistä varten.

Sen jälkeen REACH-IT-aineiston ohjattu luontitoiminto opastaa, mitkä kentät on täytettävä. Seuraavat tiedot on annettava:

  • aineen tunnistetiedot ja koostumus
  • luokitus ja merkinnät (jos ne poikkeavat päärekisteröijän ilmoituksesta)
  • arvioidut ainemäärät, sijainnit ja käytöt
  • kemikaalin turvallista käyttöä koskevat ohjeet tai kemikaaliturvallisuusraportti, jos et halua nojata päärekisteröijän tietoihin, vaan toimittaa omat tiedot
  • PBT-aineen (hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen) arvioinnin yhteenveto vain, jos toimitat oman kemikaaliturvallisuusraportin
  • yrityksen hallinnolliset perustiedot.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)