Q&As

Haluatko etsimäsi kysymyksen ja vastauksen omalla kielelläsi? Vaihda kieltä yllä olevasta vetovalikosta.

REACH

Scope of REACH

Mitkä aineet liite V käsittää?
REACH-asetuksen liitteessä V olevassa luettelossa aineet, joiden osalta rekisteröinnin katsotaan olevan epätarkoituksenmukainen tai tarpeeton, on jaettu kolmeentoista yleiseen luokkaan. Rekisteröintivelvollisuudesta vapauttamista sovelletaan aineisiin sellaisinaan edellyttäen kuitenkin, että ne täyttävät liitteessä V esitetyt kyseistä luokkaa koskevat vapauttamisen ehdot.
 
Tarkempia tietoja eri aineiden luokista on annettu liitettä V koskevissa ohjeissa, joissa selitetään erilaisten vapautusten soveltamista ja annetaan asiaan liittyviä taustatietoja. Lisäksi ohjeissa selvitetään, milloin vapautusta voidaan soveltaa ja milloin ei.
 

Categories Display