QSAR-työkalu

Toolbox-ohjelmistosovellus on tarkoitettu valtiollisten elinten, kemianteollisuuden ja muiden sidosryhmien käyttöön, jotta nämä voisivat täydentää (ympäristö)myrkyllisyyttä koskevia tietojaan kemikaalien riskejä arvioidessaan. Toolboxissa yhdistetään eri lähteistä peräisin olevia tietoja ja työvälineitä loogiseksi työnkuluksi,  jonka kannalta on tärkeää, että kemikaalit on ryhmitelty kemiallisiin kategorioihin.

Toolboxin merkittäviä piirteitä ovat:

  1. Kohdekemikaalin olennaisten rakennepiirteiden ja mahdollisten toimintamekanismien ja -tapojen tunnistaminen.
  2. Muiden rakennepiirteiltään ja/tai toimintamekanismeiltaan ja -tavoiltaan samanlaisten kemikaalien tunnistaminen.
  3. Jo olemassa olevan tutkimustiedon käyttö tietoaukkojen täyttämiseksi.

 

Esimerkkejä OECD QSAR Toolboxista

Image
Kuvaavien esimerkkien tarkoituksena on edesauttaa OECD QSAR Toolboxin käyttöä vuoden 2018 määräaikaa silmällä pitäen. Osan 1 saatehuomautuksessa on taustatietoa OECD QSAR Toolboxista sekä yleisiä näkökohtia. Osassa 2 on valittuja aineita koskevia tapaustutkimuksia.