Asiakirja-aineistojen arvioinnista opittua

REACHin 54 artiklan mukaisesti kemikaaliviraston on kunkin vuoden helmikuun 28. päivään mennessä julkaistava verkkosivuillaan kertomus edellisen kalenterivuoden
aikana saavutetusta edistymisestä sille kuuluvien arviointivelvollisuuksien täyttämisessä. Näihin kertomuksiin on sisällyttävä erityisesti suosituksia mahdollisille rekisteröijille tulevien rekisteröintien laadun parantamiseksi. Vastaavia käytännön neuvoja on  käytännön oppaissa ja parhaita käytäntöjä havainnollistavissa julkaisuissa.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)