Asiakirja-aineistojen tietoteknisen seulonnan kampanjat

Kemikaalivirasto pyrkii saavuttamaan ensimmäisen strategisen tavoitteensa, joka on "laadukkaiden tietojen saatavuuden maksimoiminen kemikaalien turvallisen valmistuksen ja käytön varmistamiseksi", toimilla, jotka edistävät rekisteröintiaineistojen tietojen laatua. Osana näitä toimia kemikaalivirasto on hyödyntänyt rekisteröintiaineistojen arvionnista saatua kokemusta ja muuntanut yleiset puutteet tietokonealgoritmeiksi, joiden avulla voidaan seuloa koko tietokanta. Näin virasto saa hyvän kokonaiskuvan rekisteröintitietojen yleisestä laadusta ja pystyy käsittelemään havaittuja puutteita entistä tehokkaammin.

Alustavien seulontojen tuloksista tiedotetaan rekisteröijille epävirallisilla kirjeillä, joissa neuvotaan myös, miten mahdolliset epäjohdonmukaisuudet voidaan korjata. Virasto odottaa, että yritykset suhtautuvat näihin kirjeisiin vakavasti ja että ne ottavat korostetut huolenaiheet huomioon ja päivittävät rekisteröintinsä oma-aloitteisesti sekä välttävät näiden tietojen avulla toistamasta samoja virheitä tulevissa aineistojen toimituksissa Tällaiset kirjeet suovat yrityksille mahdollisuuden parantaa aineistoja, ennen kuin kemikaalivirasto toteuttaa oikeudellisesti sitovia toimia, kuten vaatimustenmukaisuuden tarkistuksia.

Väliaineet

REACH-asetuksen mukaan tiukasti valvotuissa oloissa valmistetut ja käytettävät välituotteet voidaan rekisteröidä niin, että niiden ominaisuuksista annetaan tavallista vähemmän tietoja eikä niistä laadita kemikaaliturvallisuusraporttia. Altistumisesta välituotteina rekisteröidyille aineille voi koitua haittaa työntekijöille, kuluttajille tai ympäristölle, jos väliaineiden ja/tai tiukasti valvottujen olosuhteiden määritelmät eivät täyty ja jos rekisteröintiaineistossa ei anneta tietoa aineiden aiheuttamista vaaroista ja riskeistä. Siksi kemikaalivirasto varmistaa aktiivisesti tämäntyyppisten aineistojen vaatimustenmukaisuuden.

 

Supporting material

Aineen tunnistetiedot

Oikeat ja johdonmukaiset aineen tunnistetiedot ovat kaikkien REACH-prosessien perusta. On jokaisen rekisteröijän velvollisuus toimittaa valmistamansa tai maahantuomansa aineen yksityiskohtaiset tunnistetiedot. Näiden tietojen toimittaminen ei ole yksin yhteistoimituksen päärekisteröijän vastuulla tietojenvaihtofoorumissa.

Vuotuisen tilanneraportin mukaan virastolle toimitettujen rekisteröintien yleisimmät puutteet koskevat aineen tunnistetietoja. Siksi kemikaalivirasto on tehnyt kaikille REACH-rekisteröinneille IT-pohjaisen seulonnan, joka koskee aineen tunnistamiseen liittyviä tietoja.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)