Asiakirja-aineiston laaduntarkastuksen apuväline

Asiakirja-aineiston laaduntarkastuksen apuväline on työkalu, jonka avulla rekisteröijät voivat tarkistaa, onko IUCLIDin ainetiedoissa ja aineistoissa yleisiä puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia, ennen kuin rekisteröinti tai tiedustelu toimitetaan kemikaalivirastolle. Tämä työkalu päivitetään säännöllisesti kemikaaliviraston eri  arviointitoimista saadun kokemuksen perusteella. Asiakirja-aineiston laaduntarkastuksen apuväline on IUCLID:n Validation Assistant (validointiavustaja) -lisäosassa (aiemmin teknistä täydellisyystarkastusta koskeva lisäosa) erillisellä välilehdellä. 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)