Tunnista velvoitteesi

REACH-asetus saattaa asettaa sinulle erityisiä velvoitteita jokaisen valmistamasi, maahantuomasi tai käyttämäsi aineen osalta. Velvoitteesi riippuvat asemastasi kyseisen aineen toimitusketjussa.

Myös valmisteiden tai esineiden kohdalla useimmat REACH-asetuksen mukaiset velvoitteet liittyvät niiden sisältämiin aineisiin.

Jos aineesi tai valmisteesi on luokiteltu vaaralliseksi, sinun on lisäksi noudatettava CLP-asetuksen säännöksiä.

Mikä Navigator on?

Navigator on vuorovaikutteinen työkalu, joka voi auttaa sinua

  • selventämään asemaasi toimitusketjussa,
  • tunnistamaan tiettyihin aineisiin liittyvät velvoitteesi,
  • löytämään hyödyllisiä toimintaohjeita, käsikirjoja, säädöksiä ja linkkejä muihin tiedonlähteisiin, jotka voivat helpottaa velvoitteiden täyttämistä.

Navigator-istunto koskee aina tiettyä ainetta.

Jos edustamasi yritys sekoittaa, käyttää tai käsittelee valmisteita, ensimmäinen vaihe ennen Navigator-työkalun käyttöä on näiden valmisteiden sisältämien aineiden yksilöiminen.

Jos yrityksesi on esineiden tuottaja, maahantuoja tai toimittaja etkä ole varma, minkä aineiden osalta Navigator-haku on tehtävä, voit aloittaa napsauttamalla alla olevasta linkistä "Tietoa esineiden valmistajalle, maahantuojalle tai toimittajalle".

Navigator tekee kysytystä aineesta velvoiteluettelon, joka perustuu käyttäjän vastauksiin sellaisiin kysymyksiin, kuten valmistaako edustamasi yritys ainetta tai tuoko se sitä maahan, millaisia tonnimääriä, mihin käyttöön tai onko aine luokiteltu vaaralliseksi. Navigator-istunnon aikana jokaisen kysymyksen kohdalla annetaan selitys, joka auttaa valitsemaan vastauksen tarjotuista vaihtoehdoista.

Työkalu opastaa sinua vaihe kerrallaan, se auttaa määrittelemään sinulle REACH- ja CLP-asetuksen nojalla tietyn aineen osalta mahdollisesti kuuluvat velvoitteet ja tarjoaa asianmukaista tukea näiden velvoitteiden täyttämisessä. Navigator tarjoaa kuitenkin vain yleisluonteisia neuvoja, eikä se anna ratkaisuja tarkoin määriteltyihin ongelmiin (se ei esimerkiksi kerro, miten tietty aine pitäisi luokitella CLP-asetuksen mukaisesti).

Navigatorin käyttäminen

Toimintaohjeita REACH- ja CLP-asetusten mukaisten velvoitteiden yleisestä luettelosta

"Yleinen luettelo velvoitteista" sisältää kaikki työkaluun kuuluvat mahdolliset velvoitteet ja linkit näiden velvoitteiden täyttämistä koskeviin toimintaohjeisiin. Jos tiedät jo, mitkä velvoitteet sinua koskevat, voit siirtyä suoraan tähän luetteloon ja noutaa tarvitsemasi toimintaohjeet.

Navigator-työkalusta


Miten käytän Navigatoria?

Navigator esittää sinulle joukon kysymyksiä aineestasi. On tärkeää, että vastaat niihin asianmukaisesti, sillä muuten Navigator antaa virheellisen velvoiteluettelon. Siksi kannattaa ehdottomasti lukea jokaisen kysymyksen alla annetut selitykset huolellisesti ennen kysymyksiin vastaamista.

Joissakin hankalissa tapauksissa saattaa olla vaikeaa vastata johonkin kysymykseen. Jos toimintaohjeet eivät silloin ole riittäviä, kannattaa kysyä neuvoa asiantuntijalta.

Kysymyssarja muodostuu edellisiin kysymyksiin annettujen vastausten perusteella.

Navigator-istunto ei ole aina samanlainen kaikille aineille: sinulle esitettävät kysymykset riippuvat vastauksista, jotka olet antanut edellisissä vaiheissa.

 

Mitä minun on tehtävä ennen kuin aloitan istunnon?

Ennen kuin käytät Navigatoria, yksilöi kaikki käsittelemäsi aineet tai ne aineet, joiden osalta haluat käydä läpi Navigator-istunnon. Navigator-istunto on käytävä läpi erikseen jokaisen aineen osalta, sillä kysymykset saattavat vaihdella aineittain (REACH-asetus koskee kaikkia aineita, joko sellaisenaan, valmisteessa tai esineessä).

Voi olla, että edustamasi yritys valmistaa, tuo maahan tai käyttää useita aineita samalla tavoin, niin että vastauksesi kysymyksiin ovat samat. Tässä tapauksessa, jos käyt läpi eri Navigator-istuntoja, saat näille aineille saman velvoiteluettelon.

 

Minkä toimintojen avulla voin mukauttaa työkalua?

  • Omat huomautukseni

Voit lisätä omia huomautuksia jokaisen kysymyksen kohdalla. Nämä huomautukset on tarkoitettu vain käyttäjän avuksi (esim. perustelut vastauksen valinnalle, huomautukset kollegalle), eikä työkalu ota niitä huomioon selvittäessään käyttäjän velvoitteita.

Napsauta "Omat huomautukseni" -painiketta, kun haluat lisätä huomautuksen. Nämä huomautukset tallentuvat istuntosi "Historia"-sivulle.

  • Historia

"Historia"-painikkeen avulla voit hakea näytölle kaikki esitetyt kysymykset, niihin antamasi vastaukset, kunkin kysymyksen kohdalle lisäämäsi huomautukset sekä REACH- ja CLP-asetuksen mukaiset kyseistä tilannetta koskevat velvoitteet.

Työkalu voi näyttää yhden tai useampia näistä aiheista, ja niitä voi tarkastella joko taulukon tai luettelon muodossa.

Istunto ei pääty, ennen kuin olet vastannut kaikkiin kysymyksiin. Kesken olevan istunnon historiatiedot näkyvät näytöllä otsikolla "Väliaikainen historia".

Työkalu tallentaa historian, myös keskeneräisen istunnon tiedot, 30 päiväksi.Jos haluat tallentaa istunnon sisällön pidemmäksi ajaksi, voit tehdä sen selaimen toimintojen avulla (esim. valitsemalla "tallenna tiedosto nimellä" tai vastaavan selainohjelmiston toiminnon).

  • Kysymykseen annetun vastauksen muuttaminen

Voit palata muuttamaan vastaustasi edelliseen kysymykseen napsauttamalla "Edellinen"-painiketta. Voit myös muuttaa vastaustasi mihin tahansa muuhun aiempaan kysymykseen. Sitä varten on ensin napsautettava "Historia"-painiketta.

Historia-sivulla voit jokaisen kysymyksen lopussa napsauttaa "Muokkaa"-painiketta. Sinut ohjataan kysymykseen, ja voit muuttaa vastaustasi. Jos muutat vastaustasi johonkin aiempaan kysymykseen, istuntosi jatkuu siitä kohdasta ja kaikki seuraaviin kysymyksiin antamasi vastaukset häviävät.

  • Istunnon lopputulos

Istunnon lopussa saat sinua koskevien velvoitteiden luettelon napsauttamalla "Velvoitteet"-painiketta tai tarkistamalla asian "Historia"-sivulta. Tästä velvoiteluettelosta pääsee linkin kautta asiaan liittyvään lainsäädäntöön ja toimintaohjeisiin, jotka sisältävät lisää yksityiskohtaisia tietoja. Luettelosta on linkkejä muihinkin hyödyllisiin tietoihin.

 

Miten voin noutaa aiemman istunnon?

Joka kerta, kun aloitat Navigator-istunnon, saat ainutkertaisen, numeroista koostuvan Navigator-tunnuksen, joka muodostetaan sattumanvaraisesti. Jos keskeytät istunnon, voit aina palata siihen napsauttamalla "Nouda aiempi istunto" ja antamalla Navigator-tunnuksesi. Samalla "Nouda aiempi istunto" -painikkeella voi hakea myös loppuun saatettuja istuntoja.

Sinun kannattaa ottaa Navigator-tunnus talteen heti istunnon aloittamisen jälkeen ja linkittää se aineeseen, jota istunto koskee. Huomaa, että aiemman istunnon voi noutaa vain istunnon numeron avulla (ei aineen nimellä yksinään tai yhdessä numeron kanssa).

Navigator-tunnus näkyy istunnon jokaisen sivun ylälaidassa kohdassa "Navigator-tunnuksesi on:". Jos siis tulostat "historian" tai tallennat sen (edellä "Historia"-kohdassa mainitun selaimesi tallennustoiminnon avulla), voit hakea numeron myöhemmin.

Categories Display