Avun hakeminen

Yrityksen näkökulma

Fiksut yritykset katsovat nämä oikeudelliset velvoitteet liiketoimintamahdollisuuksiksi.

Tiedottaminen toimitusketjussa 

Tämä on enemmän kuin tapa parantaa kemikaaliturvallisuutta:

  • Se voi auttaa yritystä ennakoimaan liiketoimintansa kannalta tärkeiden aineiden toimitukset
  • Se voi auttaa parantamaan tietämystä ja ymmärtämystä siitä, miten kemikaaleja käytetään, samoin kuin niiden tulevasta kysynnästä. Tätä voidaan käyttää tuotevalikoiman arviointiin ja uusien tuotteiden kehittämiseen

Olkaa ennakoivia

Päätöksellä säännellä ainetta EU-tasolla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan. Teillä on mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon ja tehdä tunnetuksi yrityksellänne mahdollisesti olevaa turvallisempaa vaihtoehtoa.

Kemikaalivirasto järjestää säännöllisesti kuulemisia

  • yhdenmukaistaakseen vaarallisten aineiden luokitusta ja merkintöjä 
  • tunnistaakseen erityistä huolta aiheuttavia aineita
  • päättääkseen, mille erityistä huolta aiheuttaville aineille vaaditaan ennakkolupa
  • hyväksyäkseen erityistä huolta aiheuttavan aineen tilapäisen käytön yksittäisen yrityksen osalta
  • rajoittaakseen aineiden tiettyjä käyttöjä
  • tunnistaakseen biosidituotteiden tehoaineet, jotka on mahdollista korvata toisilla

Seuratkaa aineenne sääntelyä

REACH

Hiljattain tunnistettuja erityistä huolta aiheuttavia aineita lisätään säännöllisesti ehdokasluetteloon ja luvanvaraisten aineiden luetteloon. Myös uusia rajoituksia otetaan käyttöön. Ajan tasalla pysytteleminen näiden lainsäädännön muutosten suhteen auttaa yritystänne ennakoimaan paremmin liiketoimintaympäristöään, arvioimaan tuotevalikoimaansa ja kehittämään sopivan liiketoimintastrategian. 

Erityistä huolta aiheuttavan aineen sääntely edellyttää useaa vaihetta, ja voitte käyttää sivustoamme yrityksenne aineiden seurantaan. Kemikaalivirasto julkaisee tietoja ja käynnistää julkisia kuulemisia lupa- ja rajoitusmenettelyn kaikissa vaiheissa.

Biosidivalmisteet

Jotta voisitte pyytää lupaa ajoissa, teidän on tarkistettava valmisteen sisältämän tehoaineen asema. Onko se hyväksytty tai milloin päätöstä sen hyväksymisestä odotetaan? Onko se korvattavien aineiden ehdoskasluettelossa?

Voit myös seurata biosidituotekomitean lausuntoja. Komitea antaa lausuntoja arvioitavien tehoaineiden turvallisuudesta ja suosittelee niiden hyväksymistä tai hylkäämistä Euroopan komissiolle. Varhaisten tietojen saaminen voi auttaa liiketoimintapäätösten teossa.


Ilmainen tuki

Saat yleiskuvan ja aihekohtaista tietoa siitä, miten lainsäädäntö toimii, kansallisesta tai kemikaaliviraston neuvontapalvelusta.

Jos tarvitset alakohtaisia tietoja ja tukea, käänny alasi järjestön puoleen. Nämä seuraavat lainsäädännön kehitystä tarkkaan ja tarjoavat jäsenilleen käytännön tukea. Joillakin on myös alakohtainen neuvontapalvelu.

Tietoa EU-rahoituksesta saat Yritys-Eurooppa-verkostolta. 

Ota ainekohtaisissa kysymyksissä yhteyttä toimittajiisi ja muihin toimitusketjusi yrityksiin. Yksi lainsäädännön tavoitteista on parantaa toimitusketjun sisäistä tiedonvaihtoa turvallisen käytön varmistamiseksi. 

Maksullinen tuki

Voitte halutessanne palkata konsultin neuvomaan REACH-velvollisuuksien noudattamisessa. Olkaa varovaisia – älkää maksako sellaisesta, mitä ette tarvitse. Käytettävissä on tarkistuslista, joka auttaa parhaan konsultin valinnassa. 

Rahoitustuki

Yrityksellänne voi olla oikeus EU:n tai jäsenvaltionne tarjoamaan rahoitukseen, varsinkin jos se on innovatiivinen, luo työpaikkoja, on pieni tai tutkimukseen perustuva tai keskittyy kestävään kehitykseen.

 

Tarkista EU- ja kansallinen rahoitus

Categories Display