Verkostot

Aineen korvaamista turvallisemmilla kemikaaleilla koskevan ECHAn strategian täytäntöönpano edellyttää useiden sidosryhmien yhteistyötä. Yhteistyöverkostoilla on merkittävä rooli innovoinnin ja tietoon perustuvan korvaamisen koordinoinnissa ja edistämisessä.

Korvaamista käsittelevä verkosto

ECHA on perustanut sidosryhmien verkoston, joka vaihtaa tietoja korvaamisesta ja edistää yhteistyötä yli rajojen EU:ssa. Aloituskokous pidettiin lokakuussa 2017.

Oletko kiinnostunut verkostoon liittymisestä? Se on avoin kaikille sidosryhmille, jotka haluavat tukea aktiivisesti korvaamista koskevia aloitteita EU:ssa, ja kokoaa yhteen viranomaisia ja virastoja, teollisuuden edustajia, kansalaisjärjestöjä, tutkijoita ja konsultteja.

 

 Aineen korvaaminen turvallisemmilla kemikaaleilla – eurooppalainen tiedonjakoverkosto

LinkedIn-ryhmä on yhteistyöfoorumi, jossa keskustellaan ja jaetaan tietoja aineiden korvaamisesta turvallisemmilla kemikaaleilla. Ryhmä pyrkii kokoamaan yhteen viranomaisia, teollisuuden järjestöjä, yrityksiä, tutkijoita, kansalaisjärjestöjä ja muita keskeisiä toimijoita, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta ja joilla on kokemusta korvaamisesta EU:n tasolla.

 REACH-asetuksen sosioekonomista analyysia ja vaihtoehtojen analyysia käsittelevä verkosto (NeRSAP)

REACH-asetuksen sosioekonomista analyysia ja vaihtoehtojen analyysia käsittelevä verkosto (NeRSAP) on perustettu edistämään sosioekonomiseen analyysiin ja vaihtoehtojen analyysiin liittyviä käsitteitä, menetelmiä ja kokemuksia koskevien näkemysten ja tietojen vaihtoa REACH-asetuksen sekä EU:n tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti. Verkosto perustuu ECHAn, jäsenvaltioiden, teollisuuden sidosryhmien ja kansalaisjärjestöjen väliseen yhteistyöhön.

Other networks

 

OECD Ad Hoc Group on Substitution of Harmful Chemicals

The group develops and promotes tools and approaches to support decision making for the substitution of chemicals of concern. It comprises experts from government agencies, industry, trade associations, NGOs and other stakeholders.

OECD/UNEP Global Perfluorinated Chemicals Group

The group facilitates the exchange of information on perfluorinated chemicals (PFCs) and supports a global transition towards safer alternatives. It brings together governments, industry, academia and NGOs from both developed and developing countries, organising webinars and events and publishing regular surveys on the release and use of PFCs.

International Sustainable Chemistry Collaborative Centre

An independent, international institution based in Germany, the centre develops and promotes sustainable chemistry solutions worldwide. Its activities are geared towards moving entire supply chains to sustainable circular economy models, avoiding waste, minimising the use of hazardous chemicals, and making better use of natural resources.

Association for the Advancement of Alternatives Assessment

The Association for the Advancement of Alternatives Assessment (A4) is the only professional association solely dedicated to advancing the science, practice, and policy of alternatives assessment and informed substitution. A4 is an interdisciplinary community of researchers, practitioners, and others working collaboratively to accelerate the transition to the use of safer chemicals, materials, processes, and products.

Green Chemistry & Commerce Council

A multi-stakeholder collaborative, the Green Chemistry & Commerce Council drives the commercial adoption of green chemistry by catalysing and guiding action across all industries, sectors and supply chains.

BizNGO

A collaboration network between NGOs and businesses working together to accelerate the transition to a safer, healthy economy, BizNGO’s mission is to promote the creation and adoption of safer chemicals and sustainable materials, thereby creating market transitions to a healthy economy, healthy environment, and healthy people..

 

Categories Display