Joudunko korvaamaan kemikaalin?

Tieto siitä, miten kemikaalit vaikuttavat ihmisten terveyteen ja ympäristöön, voi johtaa päätelmään, että aineen aiheuttamia riskejä voitaisiin pienentää.

Jo tämä tieto saattaa saada etsimään turvallisempia vaihtoehtoja.

EU-lainsäädäntö voi kuitenkin edellyttää kaikkein vaarallisimpien aineiden osalta, että ne korvataan muilla.

Lakisääteiset vaatimukset luovat uusia mahdollisuuksia

Aikaa myöten kaikkein vaarallisimmat aineet määritetään REACH-asetuksen mukaisesti erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi. Näitä aineita saattaa tämän jälkeen koskea lakisääteiset vaatimukset niiden aiheuttaman riskin hallitsemiseksi. On ensiarvoisen tärkeää seurata, miten aineita säännellään: onko ne esimerkiksi tunnistettu erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi tai onko niiden käytölle ehdotettu rajoituksia tai käyttöä edeltävää lupamenettelyä.  Näin voi arvioida todennäköisyyden, jolla aineisiinne sovelletaan tiukempia lakisääteisiä vaatimuksia, ja valmistelut pääsee aloittamaan ajoissa.

Lakisääteisten vaatimusten ennakointi on järkevää. Saatavilla voi olla parempia ja turvallisempia vaihtoehtoja, ja nämä voivat avata yritykselle uusia mahdollisuuksia. Mahdollisten vaihtoehtojen ominaisuuksien selvittäminen on helpompaa nyt, kun tietoa on enemmän saatavilla. Kootut aineita koskevat tiedot on saatavilla ECHA:n sivustolla; näin autamme tekemään valintoja tietoon perustuen.

Korvaaminen muussa lainsäädännössä

Vaarallisten kemikaalien korvaaminen on myös osa biosidiasetusta. Asetuksen nojalla joidenkin vaarallisten aineiden käyttö kielletään. Se edellyttää myös, että arvioidaan tuotteita, jotka sisältävät korvaavaksi ehdolla olevia aineita, verrattuna samantyyppisiin, saatavilla oleviin tuotteisiin. Tämä saattaa johtaa rajoituksiin biosidivalmisteiden luvissa.

Myös EU:n työsuojelulainsäädäntö tuo velvoitteita työnantajille. Työnantajien tulisi korvata vaaralliset kemikaalit mahdollisuuksien mukaan kemikaaleilla ja prosesseilla, jotka eivät ole yhtä vaarallisia tai eivät ole lainkaan vaarallisia.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)