Toimijat

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

Arviointiprosessin päätoimijat ovat:

Image

 

Rekisteröijät

 

Euroopan talousalueelle (ETA) sijoittautunut luonnollinen tai oikeushenkilö, joka valmistaa ETA:n alueella tai maahantuo ETA:n alueelle vähintään tonnin ainetta vuodessa ja on nimitetty ainoaksi edustajaksi REACH-asetuksen 8 artiklan mukaisesti, voi toimia rekisteröijänä.

REACH edellyttää, että rekisteröijät toimittavat tietoja aineen sisäisistä ominaisuuksista. Kunkin aineen osalta vaadittavat tiedot riippuvat valmistetusta tai maahan tuodusta tonnimäärästä. Mitä suurempi tonnimäärä, sitä enemmän tietoja pitää toimittaa. Toimitus sisältää teknisen asiakirja-aineiston ja, aineille, joita valmistetaan tai tuodaan vähintään 10 tonnia vuodessa, kemikaaliturvallisuusraportin.
Image

 

Kolmannet osapuolet

 

Kolmannet osapuolet ovat kansalaisia, järjestöjä, tutkijoita, yhtiöitä tai viranomaisia, jotka eivät ole rekisteröijiä. Ne voivat antaa tietoja testausehdotuksista, joihin liittyy selkärankaisia eläimiä.

 
Image

ECHA

Sihteeristö

ECHAn sihteeristö tukee komiteoita ja valvontafoorumia toimittamalla parhaat mahdolliset tieteelliset, tekniset ja sääntelyyn liittyvät palvelut tehokkaasti ja avoimesti.


Jäsenvaltioiden komitea (MSC)Jäsenvaltioiden komitean tehtävänä on tavoitella yksimielisyyttä ECHAn arviointien päätösluonnoksista, joihin jäsenvaltiot ovat esittäneet muutoksia. Jäsenvaltioiden komitea keskustelee näistä päätösluonnoksista ja sopii niistä kokouksissaan tai vaihtoehtoisesti yksimielisyyttä voidaan tavoitella kirjallisella menettelyllä.

 Kun jäsenvaltioiden komitea on sopinut päätöksestä, ECHA vahvistaa sen ja toimittaa sen rekisteröijälle. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, asia siirretään Euroopan komission päätettäväksi.

Image

 

Jäsenvaltiot

 

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat kommentoida ECHAn päätösluonnoksia ja ehdottaa niihin muutoksia.

Ne voivat myös ehdottaa aineita arviointia varten.
Jäsenvaltiot suorittavat tämän arvioinnin selvittääkseen mahdolliset riskit, joita aine voi aiheuttaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Lisätietoja voidaan pyytää ECHAn päätöksen kautta.


Jäsenvaltiot voivat myös määrätä kansallisia toimenpiteitä aineiden tai rekisteröijien suhteen tai käynnistää EU:n laajuiset riskinhallintatoimenpiteet (esim. työperäisen altistuksen raja-arvot, EU:n laajuinen rajoitus, yhdenmukaistetut luokitukset ja merkinnät).

 
Image

 

Euroopan komissio

 

Kaikkien ECHAn arviointipäätösten pitää saada jäsenvaltioiden yksimielinen tuki. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, Euroopan komission on valmisteltava päätösluonnos komiteamenettelyn mukaisesti.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)