Arviointi

ECHA and the Member States evaluate the information submitted by companies to examine the quality of the registration dossiers and the testing proposals and to clarify if a given substance constitutes a risk to human health or the environment.

Evaluation under REACH focuses on three different areas:

  • Examination of testing proposals submitted by registrants
  • Compliance check of the dossiers submitted by registrants
  • Substance evaluation

Once the evaluation is done, registrants may be required to submit further information on the substance.

REACH-asetuksen 54 artiklan mukaisesti kemikaaliviraston on kunkin vuoden helmikuun 28. päivään mennessä julkaistava kertomus etenemisestä edellisen kalenterivuoden aikana sille kuuluvien arviointivelvollisuuksien täyttämisessä.  Erityisesti kemikaaliviraston on sisällytettävä näihin kertomuksiin suosituksia mahdollisille rekisteröijille tulevien rekisteröintien laadun parantamiseksi.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)