Arviointi

Kemikaalivirasto ja jäsenvaltiot arvioivat yritysten toimittamat tiedot rekisteröintiasiakirjojen ja testausehdotusten laadun tutkimiseksi. Tavoitteena on selvittää, aiheuttaako kyseinen aine riskin ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

REACH-asetuksen mukaisessa arvioinnissa keskitytään seuraaviin kolmeen osa-alueeseen:

  • rekisteröijien toimittamien testausehdotusten tutkiminen
  • rekisteröijien toimittamien asiakirjojen vaatimustenmukaisuuden tarkistus
  • aineen arviointi.

Kun arviointi on tehty, rekisteröijiä voidaan pyytää toimittamaan lisätietoja aineesta.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)