Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Muita jatkokäyttäjiin vaikuttavia tekijöitä

Muita jatkokäyttäjiin vaikuttavia tekijöitä

Jatkokäyttäjät ja REACH-rekisteröinti

Jos tarvitset EU:hun suuntautuvassa liiketoiminnassasi kemikaaleja, sinun on tiedettävä, mikä on käyttämiesi aineiden rekisteröintitilanne. Viimeinen rekisteröinnin määräaika oli 31. toukokuuta 2018, ja se koski aineita, joita valmistetaan EU:ssa tai Euroopan talousalueella tai tuodaan niiden alueelle 1–100 tonnia vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa kohden. 

Jos toimittajat eivät ole rekisteröineet yrityksellesi toimittamiaan aineita 31. toukokuuta 2018 mennessä, ne eivät noudata REACH-asetusta eivätkä voi enää toimittaa näitä aineita laillisesti, tiettyjä tilanteita lukuun ottamatta (esim. vuotuinen tonnimäärä alle 1 tonnia). Voit kuitenkin suojata liiketoimintaasi toimitusten keskeytymiseltä seuraavasti:

1. Määritä liiketoimintasi kannalta kriittiset aineet.

  • Selvitä, mitkä ovat liiketoimintasi kannalta kriittisen tärkeät aineet käyttämissäsi aineosissa ja prosessimateriaaleissa. Tämä koskee myös seoksissa olevia aineita.

2. Tarkista aineiden rekisteröintitilanne ja etsi tarvittaessa vaihtoehtoisia toimittajia 

  • Vaarallisten kemikaalien rekisteröintinumeron on oltava käyttöturvallisuustiedotteessa aineiden osalta kohdassa 1.1 tai seoksissa olevien aineiden osalta kohdassa 3.2.
  • Rekisteröidyt aineet on lueteltu kemikaaliviraston verkkosivustolla. Katso kysymys-vastausparista nro 399 – Miten voin tarkistaa, onko toimittajallani voimassa oleva rekisteröinti? lisätietoja siitä, miten toimittajan rekisteröintitilanne tarkistetaan.
  • Yrityksiä, jotka ovat rekisteröineet tietyn aineen, voi hakea kemikaaliviraston verkkosivustolta. Katso kysymys-vastausparista 1516 - Mistä tiedän, onko aine rekisteröity vai ei? lisätietoja siitä, miten etsiä yrityksiä.
  • On todennäköistä, että aine pitää rekisteröidä, jos toimittajasi valmistaa tai tuo sitä maahan yli tonnin vuodessa. Rekisteröintivelvollisuudet eivät koske tietyntyyppisiä aineita, kuten luonnossa esiintyviä aineita tai sellaisia aineita, jotka on rekisteröitävä tai jotka ovat luvanvaraisia muun lainsäädännön nojalla, kuten elintarvikkeissa olevat aineet. Jos olet epävarma, suosittelemme, että otat yhteyttä toimittajaasi ja pyydät lisätietoja.

3. Tarkista, että käyttösi sisältyvät rekisteröintiin, etenkin jos käytät tiettyä ainetta uudella tavalla.

  • Jatkokäyttäjän on toteutettava altistumisskenaariossa kuvatut toimenpiteet tai vaihtoehtoisia toimia. Kun saat altistumisskenaarioita, sinun on tarkistettava, sisältyykö käyttösi skenaarioon. Lisätietoja on verkkosivun ”Lisätietoa jatkokäyttäjien velvollisuuksista” kohdassa ”Käytön tarkistaminen”. Huomaa, että sinulla on oikeus ilmoittaa toimittajillesi omista käytöistäsi, jotta rekisteröijät voivat sisällyttää ne rekisteröinteihinsä.
  • Jos toimit järjestäytyneellä toimialalla, toimialajärjestösi on voinut laatia käyttökarttoja, joissa kuvataan tyypilliset käytöt ja käyttöolosuhteet hyväksytyssä tiedostomuodossa, jonka käyttö on rekisteröijille helppoa. Tämä säästää aikaa, koska ei ole tarvetta ottaa suoraan yhteyttä toimittajin. Selvitä kemikaaliviraston verkkosivustolla olevasta käyttökarttakirjastosta, onko toimialallasi laadittu tällaisia käyttökarttoja.
  • Jos olet epävarma, suosittelemme, että otat yhteyttä toimittajaasi ja pyydät lisätietoja.

4. Jos kukaan toimittajista ei ole rekisteröinyt ainetta, jota tarvitset, harkitse sen maahantuontia suoraan. 

  • Jos tuot ainetta yli tonnin vuodessa, se on rekisteröitävä.
  • Rekisteröintivaatimukset ovat hieman suppeammat, jos määrä on enintään 10 tonnia vuodessa.

 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live2