Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Lisätietoa jatkokäyttäjien velvollisuuksista

Lisätietoa jatkokäyttäjien velvollisuuksista

Käytön tarkistaminen

Jatkokäyttäjät voivat halutessaan tehdä kemikaaliturvallisuusraportin, jos ne käyttävät ainetta muuten kuin toimittajan tarjoamassa altistumisskenaariossa kuvattujen olosuhteiden mukaisesti. Tähän kuuluvat myös tilanteet, kun toimittaja ei suosittele jatkokäyttäjän käyttötapaa tai kun jatkokäyttäjä haluaa pitää käyttöön liittyvät tiedot salassa. Kemikaaliturvallisuusarviointi dokumentoidaan kemikaaliturvallisuusraportissa, joka on pidettävä ajan tasalla ja saatavilla.

Jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusarvioinnissa on käsiteltävä vain niitä käyttöjä, jotka eivät sisälly saatuihin altistumisskenaarioihin. Vaaran arviointia ei tarvitse tehdä, jos jatkokäyttäjä katsoo, että käyttöturvallisuustiedotteessa oleva vaaran arviointi on riittävä.

Varsinainen kemikaaliturvallisuusarviointi dokumentoidaan jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusraportissa, joka on tehtävä 12 kuukauden kuluessa rekisteröidyn aineen käyttöturvallisuustiedotteen saamisesta, mutta sitä ei tarvitse toimittaa kemikaalivirastolle. Jatkokäyttäjän tulee ilmoittaa virastolle, että se aikoo laatia kemikaaliturvallisuusraportin kuuden kuukauden kuluessa. Sitä kutsutaan jatkokäyttäjän raportiksi.

Muutamissa tapauksissa jatkokäyttäjien ei tarvitse tehdä kemikaaliturvallisuusarviointia. Nämä tapaukset ovat seuraavat:

  • Aineelta ei vaadita käyttöturvallisuusraporttia. Näin on esimerkiksi silloin, kun sitä ei ole luokiteltu vaaralliseksi.
  • Aineelta ei vaadita kemikaaliturvallisuusraporttia. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että rekisteröity tonnimäärä on alle 10 tonnia.
  • Aineen pitoisuus seoksessa on pienempi kuin se määrä, jonka osalta edellytetään kemikaaliturvallisuusraportti (tämä on yleensä sama kuin luokitusraja, ja siitä säädetään REACH-asetuksen 14 artiklan 2 kohdassa). 
  • Jatkokäyttäjät käyttävät ainetta tai valmistetta yhteensä alle yhden tonnin vuodessa.
  • Jatkokäyttäjät käyttävät ainetta tuote- ja prosessisuuntautunutta tutkimusta ja kehittämistä varten (PPORD).

Jos jompikumpi kahdesta viime kohdasta koskee jatkokäyttäjää, sen on ilmoitettava tästä poikkeuksesta kemikaalivirastolle. Tilanteet, joissa sovelletaan jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusraporttiin liittyviä poikkeuksia ja joissa raportti on tehtävä, on esitetty seuraavassa taulukossa.

 

Kokonaiskäyttö (tonnia vuodessa) Tietty käyttö (tonnia vuodessa) PPORD-käyttö? Vaaditaanko jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusraportti? Vaaditaanko ilmoitus kemikaalivirastolle?
<1 Ei sovelleta Ei sovelleta Vapautus Kyllä
>1 Ei sovelleta Kyllä Vapautus Kyllä
>1 >1 Ei Kyllä Kyllä
>1 <1 Ei Kyllä Ei

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live2