Sallittuja käyttöjä koskevat jatkokäyttäjän ilmoitukset

Lupahakemus voi koskea hakijan tietyn aineen käyttöjä, toimitusketjussa alempana tapahtuvia käyttöjä tai molempia.

Jatkokäyttäjien, jotka käyttävät ainetta toimitusketjussa ylempänä olevalle toimijalle myönnetyn luvan perusteella, on ilmoitettava käytöstä Euroopan kemikaalivirastolle. Tämä vaatimus perustuu REACH-asetuksen 66 artiklaan.

Kemikaalivirasto pitää rekisteriä jatkokäyttäjien ilmoituksista ja välittää tiedot jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Jäljempänä olevassa kaaviossa on yleiskatsaus kaikista tähän mennessä vastaanotetuista jatkokäyttäjien ilmoituksista. Kattavuuden vuoksi kyseessä olevien aineiden osalta näytetään myös myönnetyt luvat. Kemikaalivirasto päivittää tiedot neljännesvuosittain.

Lisätietoja käyttöjen maantieteellisestä jakaumasta on saatavilla kohdassa ”Kartat ja kaaviot”.

Yksittäisistä ilmoituksista kerättyjä tietoja löytyy kohdasta ”Ilmoitusrekisteri”.

Tiedot perustuvat käyttäjiltä saatuihin ilmoituksiin. Näin ollen virheitä voi esiintyä. Lisätietoja on kemikaaliviraston oikeudellisessa huomautuksessa.

Tausta:

Lupa erityistä huolta aiheuttavien aineiden käyttöön voidaan myöntää, jos aineiden käytöstä aiheutuvat riskit ovat riittävän hyvin hallinnassa tai jos sosioekonomiset hyödyt ylittävät aineen käytöstä aiheutuvan riskin, eikä soveltuvia vaihtoehtoja ole. Kaikkiin lupiin sovelletaan määräaikaista uudelleentarkastelujaksoa. Lupamenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että erityistä huolta aiheuttavat aineet korvataan asteittain vähemmän vaarallisilla aineilla tai tekniikoilla, jos teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia soveltuvia vaihtoehtoja on saatavilla. Lisätietoja lupamenettelystä saa tällä sivulla olevista linkeistä.

Lisätietoja ilmoitusrekisterin julkisesta versiosta ja rekisterin tarkoituksesta saa kohdasta ”Information from downstream user notifications made public by ECHA”.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are upstream authorisations. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.

AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Näytetään 12 tulosta.
1,2-Dichloroethane 203-458-1 107-06-2

Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 204-211-0 117-81-7

Chromium trioxide 215-607-8 1333-82-0

Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4 84-74-2

Hexabromocyclododecane (HBCDD) - -

Lead chromate molybdate sulphate red 235-759-9 12656-85-8

Lead sulfochromate yellow 215-693-7 1344-37-2

Pentazinc chromate octahydroxide 256-418-0 49663-84-5

Potassium chromate 232-140-5 7789-00-6

Potassium dichromate 231-906-6 7778-50-9

Sodium chromate 231-889-5 7775-11-3

Trichloroethylene (TCE) 201-167-4 79-01-6

Näytetään 12 tulosta.Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)