REACH

 

REACH on Euroopan unionin asetus, jonka avulla pyritään suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä paremmin kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä sekä parantamaan EU:n kemikaaliteollisuuden kilpailukykyä. Se edistää myös vaihtoehtoisten keinojen käyttämistä aineiden aiheuttamien vaarojen arviointiin, jotta eläinkokeiden määrää voidaan vähentää.

Aineen tunnistetiedot

Aineen yksiselitteiset tunnistetiedot ovat useimpien REACH-prosessien edellytys. Toimitusketjun toimijoilla on oltava aineestaan riittävät tunnistetiedot.

Prosessit

 

Image

Yrityksillä on vastuu kerätä tietoa sellaisten aineiden, joita ne valmistavat tai maahantuovat vuodessa yhden tonnin tai enemmän, ominaisuuksista ja käytöistä. Niiden on myös arvioitava aineen vaarat ja mahdolliset riskit.

Image

ECHA ja jäsenvaltiot arvioivat yritysten toimittamat tiedot tarkistaakseen rekisteröintiasiakirjojen ja testausehdotusten laadun sekä selvittääkseen, aiheuttaako tietty aine riskin ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

 

Image

Lupamenettelyn tavoitteena on huolehtia siitä, että erityistä huolta aiheuttavista aineista johtuvat riskit ovat asianmukaisesti hallinnassa ja että nämä aineet korvataan vähitellen sopivilla vaihtoehdoilla siten, että samalla varmistetaan EU:n sisämarkkinoiden moitteeton toiminta.

Image

Rajoitusten avulla suojellaan ihmisen terveyttä ja ympäristöä kemikaalien sellaisilta kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä, joita ei voida hyväksyä. Aineen tuotantoa, markkinoille asettamista tai käyttöä voidaan rajoittaa tai se voidaan kieltää.

 

Jatkokäyttäjät

Image

Olet jatkokäyttäjä, jos käytät ainetta joko sellaisenaan tai valmisteessa omassa teollisessa tai ammatillisessa toiminnassasi.

Kandidaattilistan esineisiin sisältyvät aineet

Image

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) tunnistaminen ja niiden lisääminen kandidaattilistalle luo tiettyjä oikeudellisia velvoitteita ainetta sisältävän esineen maahantuojille, valmistajille ja toimittajille.

 

Nanomateriaalit REACH- ja CLP-asetuksen mukaisesti

Image

Nanoteknologia laajenee nopeasti. Sitä käytetään useilla eri aloilla, esimerkiksi terveydenhoidossa, kuluttajatuotteissa (kuten kosmetiikassa), elektroniikassa, energiateknologioissa, elintarvikkeissa ja maataloudessa.

Myrkytystietokeskukset

Image

Myrkytystietokeskusten verkkosivusto on perustettu työkalujen ja formaatin hallinnoimiseksi tarkoituksena tukea yrityksiä tietojen toimittamisessa nimetyille elimille ja myrkytystietokeskuksille.