CLP

CLP-asetuksella varmistetaan, että kemikaaleihin liittyvistä vaaroista ilmoitetaan selkeästi työntekijöille ja kuluttajille Euroopan unionissa kemiallisten aineiden luokituksilla ja merkinnöillä.