CLP

CLP-asetuksella varmistetaan, että kemikaaleihin liittyvistä vaaroista ilmoitetaan selkeästi työntekijöille ja kuluttajille Euroopan unionissa kemiallisten aineiden luokituksilla ja merkinnöillä.

Prosessit

 

Image

Useimmissa tapauksissa toimittajan on päätettävä aineen tai seoksen luokituksesta. Tätä kutsutaan itse tehdyksi luokitteluksi.

Image

Toimittajan on merkittävä aineen tai seoksen pakkaukseen CLP-asetuksen mukaisesti ennen sen markkinoille saattamista joko:

  • aineen luokitus vaaralliseksi tai
  • seoksen sisältämän yhden tai useamman aineen luokitus vaaralliseksi tietyn tason ylittyessä.

 

Käyttöturvallisuustiedotteet

Image

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat pääasiallinen väline sen varmistamiseksi, että valmistajat ja maahantuojat antavat toimitusketjussa riittävästi tietoa, jotta niiden aineita ja seoksia voidaan käyttää turvallisesti.

Yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintämenettely

Image

 Tietyt tilanteet edellyttävät aineen yhdenmukaista ja pakollista luokitusta yhteisön tasolla riittävän asianmukaisen riskien hallinnan varmistamiseksi kaikkialla Euroopan yhteisössä.

 

Vaihtoehtoinen kemiallinen nimi sekoituksissa

Image

Toimittajat, jotka ovat huolissaan siitä, että seoksen kemiallisen koostumuksen ilmoittaminen varoitusetiketissä tai käyttöturvallisuustiedotteessa vaarantaa liikesalaisuuden ja erityisesti teollis- ja tekijänoikeudet, voivat esittää pyynnön saada käyttää aineesta vaihtoehtoista kemiallista nimeä.

C&L-luettelo

Image

Luokitusten ja merkintöjen luettelo on tietokanta, joka sisältää valmistajilta ja maahantuojilta saatua perustietoa ilmoitettujen ja rekisteröityjen aineiden luokituksesta ja merkinnöistä.

 

Nanomateriaalit REACH- ja CLP-asetuksen mukaisesti

Image

Nanoteknologia laajenee nopeasti. Sitä käytetään useilla eri aloilla, esimerkiksi terveydenhoidossa, kuluttajatuotteissa (kuten kosmetiikassa), elektroniikassa, energiateknologioissa, elintarvikkeissa ja maataloudessa.

Myrkytystietokeskukset

Image

Myrkytystietokeskusten verkkosivusto on perustettu työkalujen ja formaatin hallinnoimiseksi tarkoituksena tukea yrityksiä tietojen toimittamisessa nimetyille elimille ja myrkytystietokeskuksille.