Haku- ja arviointimenettely

Yritykset käyttävät kemiallisen samankaltaisuuden tarkastuksen hakemiseen sähköisiä ilmoitustyökaluja. Hakemukset toimitetaan Euroopan kemikaalivirastoon IUCLID-tiedostona R4BP 3 -sovelluksen kautta. Yhteishakemuksissa yhden hakijoista on ensin otettava yhteyttä kemikaaliviraston neuvontaan saadakseen yhteisen hakemusnumeron.

Tässä kaaviossa esitetään kemiallisen samankaltaisuuden tarkastuksen hakemusmenettely.

Vaiheet

Hakemusmenettelyssä on useita vaiheita. Jokainen vaihe on tehtävä valmiiksi, ennen kuin hakemus siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Hakijan on tärkeää varmistaa, että kaikkia oleellisia määräaikoja noudatetaan; muutoin hakemus hylätään menettelyn aikana.

 

Kuva

Yhteishakemus: yksi hakijoista ottaa yhteyttä kemikaalivirastoon saadakseen yhteisen hakemusnumeron.

 
Kuva

Yksittäinen hakemus: Hakija toimittaa hakemuksen R4BP 3 -sovelluksen kautta.

Yhteishakemukset: Kaikki hakijat toimittavat hakemuksensa.

 
Kuva

Kemikaalivirasto tarkistaa, että hakemus ja tiedot on toimitettu oikeassa tiedostomuodossa, ja lähettää laskun R4BP 3 -sovelluksen kautta.

 
Kuva

Hakija maksaa asiaankuuluvat maksut kemikaalivirastolle 30 päivän kuluessa laskutuspäivästä.

 
Kuva

Kemikaalivirasto hyväksyy hakemuksen ja aloittaa kemiallisen samankaltaisuuden arvioinnin.

 
Kuva

Jos arviointiin tarvitaan lisätietoja, kemikaalivirasto pyytää puuttuvia tietoja hakijalta. Samalla kemikaalivirasto määrittää aikarajan, johon mennessä hakijan on toimitettava nämä tiedot.

 
Kuva

Hakijalla on 15 päivää aikaa kommentoida arvioinnin tulosta.

 
Kuva

Kemikaalivirasto antaa lopullisen tuloksen.

 

Toimijat

Arviointimenettelyn päätoimijat ovat seuraavat:

Hakijat

Hakijan velvollisuutena on toimittaa aineisto, jossa on kaikki kemiallisen samankaltaisuuden arvioimisen kannalta asiaankuuluvat tiedot, ja toimittaa lisätietoja, jos kemikaalivirasto niitä pyytää. Hakijat vastaavat aineistoissaan olevien tietojen laadusta.

ECHA

Kemikaaliviraston vastuulla on varmistaa, että aineistoissa olevat tiedot on annettu oikeassa tiedostomuodossa. Lisäksi kemikaalivirasto tekee kemiallisen samankaltaisuuden arvioinnin ja varmistaa, että toimitusmenettely etenee annettujen määräaikojen mukaisesti.
 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)