Asiakirja-aineiston toimittaminen liitteen I muutoksen seurauksena

Yritykset toimittavat hakemukset R4BP 3 -sovelluksen kautta. Hakemuksen on oltava IUCLID-tiedosto.

Tässä kaaviossa esitetään asiakirja-aineiston toimittaminen liitteen I muutoksen seurauksena. 

Vaiheet

Aineiston toimittaminen etenee useiden vaiheiden kautta. Jokainen vaihe on tehtävä valmiiksi, ennen kuin hakemus siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Hakijan on tärkeää varmistaa, että kaikkia asiaankuuluvia määräaikoja noudatetaan; muutoin hakemus hylätään menettelyn aikana.

Kuva

Kemikaalivirasto tarkistaa, että hakemus ja tiedot on toimitettu oikeassa tiedostomuodossa, ja lähettää laskun R4BP 3 -sovelluksen kautta.

 
Kuva

Hakija maksaa asiaankuuluvat maksut kemikaalivirastolle 30 päivän kuluessa laskutuspäivästä.

 
Kuva

Kemikaalivirasto hyväksyy hakemuksen ja ilmoittaa asiasta arvioivalle toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos hakemus koskee ryhmää 6, arvioivalla toimivaltaisella viranomaisella on 30 päivää aikaa vahvistaa hakemus (täydellisyystarkastus).

 
Kuva

Hakija maksaa asiaankuuluvat maksut arvioivalle toimivaltaiselle viranomaiselle 30 päivän kuluessa.

 
Kuva

Jos hakemus koskee ryhmää 6 ja asiakirjat katsotaan epätäydellisiksi, arvioiva toimivaltainen viranomainen kehottaa toimittamaan puuttuvat tiedot. Hakijalla on tällöin 90 päivää toimittaa ne. Arvioivalla toimivaltaisella viranomaisella on 30 päivää aikaa vahvistaa hakemus toimitettujen uusien tietojen perusteella.

 
Kuva

Aineiston arviointi alkaa.

 

Toimijat

Toimittamismenettelyn päätoimijat ovat seuraavat:

Hakijat

Hakijan velvollisuutena on toimittaa asiakirja-aineisto, jossa on kaikki asiaankuuluvat tiedot hakijan tehoaineista, ja antaa lisätietoja, jos arvioiva toimivaltainen viranomainen niitä pyytää. Hakija vastaa aineistossaan olevien tietojen laadusta.

Kemikaalivirasto

Kemikaaliviraston vastuulla on varmistaa, että aineistossa olevat tiedot on annettu oikeassa tiedostomuodossa. Lisäksi kemikaalivirasto varmistaa, että toimittamismenettely etenee annettujen määräaikojen mukaisesti.

Arvioiva toimivaltainen viranomainen

Arvioiva toimivaltainen viranomainen on vastuussa hakemusaineiston vahvistamisesta ja hakijan toimittaman aineiston arvioinnista. Hakija voi valita, minkä jäsenvaltion se haluaa arvioivan asiakirja-aineistonsa. Lopullinen päätös tehdään yhteisymmärryksessä kyseisen jäsenvaltion kanssa.

 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)